Rejestr chorób zakaźnych będzie w formie elektronicznej

24 Czerwca 2020, 14:26 komputer lekarz cyfryzacja informatyzacja e-zla e-zdrowie

Rejestr chorób zakaźnych będzie prowadzony w formie elektronicznej - wynika z projektu rozporządzenia MZ, które w środę zostało skierowane do publikacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych oraz okresu przechowywania danych zawartych w tym rejestrze.

Jak wyjaśnia MZ, zgodnie z projektowanym § 1 rejestr chorób zakaźnych jest prowadzony w postaci elektronicznej.

Z kolei przepis przejściowy zawarty w § 4 wskazuje, że dane dotyczące przypadków o zakażeniach oraz zachorowaniach na choroby zakaźne, które zostały zarejestrowane przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, są przechowywane w postaci papierowej lub elektronicznej, ponieważ rejestr mógł być prowadzony w formie papierowej lub w systemie elektronicznym.

"W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z występowaniem zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 oraz wykorzystaniem systemów teleinformatycznych do gromadzenia danych epidemiologicznych istnieje potrzeba wprowadzenia przepisów regulujących kwestie związane z prowadzeniem rejestru chorób zakaźnych w formie elektronicznej i związanego z tym faktem odchodzenia od raportowania informacji w formie papierowej" - przekonuje resort w uzasadnieniu.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz