Nowe rozporządzenie o zgłaszaniu do sanepidu wyników badań

24 Czerwca 2020, 14:41 Laboratorium

Uzupełnienie przepisów o biologiczny czynnik chorobotwórczy SARS CoV-19 - przewiduje m.in. projekt rozporządzenia MZ dot. zgłaszania wyników badań do sanepidu przez medyczne laboratoria diagnostyczne.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi.

"W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z występowaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 istnieje pilna potrzeba wprowadzenia nowych regulacji w zakresie szczegółowych zasad zgłaszania wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, które podlegają zgłoszeniu przez medyczne laboratoria diagnostyczne do właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz określenie sposobu przekazywania zgłoszeń i właściwości miejscowej państwowych inspektorów sanitarnych. Uzupełnienie przepisów o biologiczny czynnik chorobotwórczy SARS CoV-19 - czytamy w OSR.

Jak wyjaśnia MZ, rekomendowane rozwiązania to m.in. określenie biologicznych czynników chorobotwórczych oraz oddzielnie dla poszczególnych patogenów przesłanek decydujących o obowiązku zgłoszenia dodatniego wyniku badań w ich kierunku do właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

"Zgłoszenia mogą być dokonywane w sposób dotychczasowy – w formie formularza papierowego przekazywanego przesyłką poleconą lub bezpośrednio za pokwitowaniem lub w formie przy pomocy dostępnych systemów elektronicznych" - wskazuje MZ.

Określono także zasady zgłaszania w sytuacji identyfikacji wysoce zakaźnego i szczególnie niebezpiecznego biologicznego czynnika chorobotwórczego.

MZ podkreśla, że "dane zbierane w zgłoszeniach wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych stanowią uzupełnienie informacji ze zgłoszeń lekarskich i są niezbędne do podjęcia przez Państwową Inspekcję Sanitarną działań zapobiegawczych lub przeciwepidemicznych albo zebrania szczegółowych danych o przypadku w celu sprawowania nadzoru epidemiologicznego".

Ponadto zweryfikowano i uzupełniono sposoby elektronicznego oraz telefonicznego zgłaszania wyników, jak również zweryfikowano przesłanki zgłaszania pozostałych biologicznych czynników chorobotwórczych wskazując, dla których z nich dołącza się do zgłoszenia kopie sprawozdania z badania laboratoryjnego.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz