GIF wycofuje z obrotu serię leku na astmę

25 Czerwca 2020, 10:14 astma inhalator

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu leku Ventolin, stosowanego przy zaburzeniach oddychania u dorosłych i dzieci, szczególnie w napadach duszności związanych z astmą i alergiami.

Decyzją GIF z dniem 23 czerwca z obrotu na terenie całego kraju wycofany zostaje produkt leczniczy Ventolin (Salbutamolum), 100 mcg/dawkę inh, aerozol wziewny, zawiesina. Podmiotem odpowiedzialnym jest GlaxoSmithKlein (Ireland) Limited.

Wcyfoanie dotyczy serii z oznaczeniem: XW9E, z datą ważności 10.2021

Powodem wycofania leku jest nieprawidłowe oznakowanie serii leku niepowtarzalnym identyfikatorem produktu leczniczego, który wskazuje odczyt serii jako wycofanej. Identyfikator uniemożliwiał weryfikację autentyczności i identyfikację opakowania jednostkowego. Nie ma możliwości zmiany statusu tej serii w systemie, co oznacza, że ta konkretna seria nie spełnia wymagań dotyczących identyfikacji produktu leczniczego.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz