Fundusz Medyczny potrzebny dla pacjentów, ale szczegółowe zapisy mogą ograniczyć dostęp pacjentów do nowoczesnych leków

26 Czerwca 2020, 12:15 Leki

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA chce zmian w projekcie ustawy o Funduszu Medycznym. Infarma podkreśla, że brak konsultacji społecznych może wywołać zakłócenia we wdrażaniu potrzebnych rozwiązań. Firmy innowacyjne uważają, że Fundusz Medyczny jest potrzebny, ale jednocześnie wnioskują o spotkanie wszystkich zainteresowanych stron z projektodawcami, aby wspólnie przeanalizować możliwe długofalowe skutki proponowanych zapisów.

Ile będzie pieniędzy na terapie innowacyjne?

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA podkreśla, że prezydencka inicjatywa powołania Funduszu Medycznego jest potrzebna i firmy innowacyjne wiążą z Funduszem nadzieje m.in. na poprawę dostępu do skutecznych opcji terapeutycznych, w tym zarówno europejskich standardów, jak i leków innowacyjnych, które pozwalają na leczenie zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną.

"Od wielu miesięcy cały sektor ochrony zdrowia, w tym w szczególności pacjenci, czekali na powstanie specjalnego Funduszu Medycznego, który zasiliłby dodatkową pulą środków polski system ochrony zdrowia, tak aby pacjenci mogli być leczeni sprawniej i skuteczniej." - pisze w komunikacie INFARMA. Problem w tym, że wyasygnowane na fundusz środki są mniejsze niż planowano, o czym pisaliśmy kilka dni temu. Pierwotnie Fundusz Medyczny planowany był na kwotę 2,75 mld zł. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski w rozmowie z Polityką Zdrowotną zapowiadał możliwe zmniejszenie kwot z uwagi na nowelę budżetu państwa oraz bieżącą sytuację finansową. W tym roku na Fundusz Medyczny przeznaczono ostatecznie 2 mld zł. Wygląda na to, że nie będą to środki dodatkowe, ale już zaplanowane w wydatkach na system ochrony zdrowia. Fundusz Medyczny miał być także połączony z zapowiadanym przez Premiera Mateusza Morawieckiego Funduszem Modernizacji Szpitali i opiewać w sumie na 3 mld zł. Ostatecznie powstał tylko jeden - Fundusz Medyczny - z budżetem w tym roku o miliard mniejszym. W kolejnych teoretycznie ma wynosić nawet 4 mld zł rocznie.

Źródła finansowania

Ustawa nie precyzuje jednak elementów dotyczących dodatkowej puli środków na ochronę zdrowia, a także finansowania innowacyjnych terapii. - podnosi INFARMA. Wyjaśnienia wymaga czy w związku z określeniem poziomu 4 mld zł jako maksymalnej kwoty w ramach Funduszu (a nie gwarantowanej), zaplanowany został rzeczywisty budżet i na jakie obszary terapeutyczne dodatkowe środki będą alokowane. - dodaje.

- Co do źródeł finansowania funduszu, to jeszcze dyskutujemy. To mogą być dotacje celowe, emisja papierów skarbowych, to może być pobór dodatkowych opłat, czy finansowanie z podatków. Wyobrażam sobie, że tutaj źródłem finansowania mógłby być np.: podatek cukrowy. - mówił na początku czerwca w rozmowie z Polityką Zdrowotną wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski Zgodnie z planem, przychody z podatku cukrowego miały trafić jednak do NFZ. - Tak, miały. To był jedynie przykład. Co do źródeł finansowania nie ma jeszcze ostatecznej decyzji. - mówił wówczas wiceminister zdrowia.

Przepisy o refundacji zaszyte w Funduszu Medycznym

INFARMA zauważa, że zapisy zawarte w projekcie ustawy mogą negatywnie wpływać na dostęp pacjentów do nowoczesnych leków. Ustawa zawiera bowiem szereg niezwiązanych z funkcjonowaniem Funduszu Medycznego zapisów, a odnoszących się do przebiegu procesu refundacyjnego. "Z uwagi na te właśnie zmiany, wdrożenie ustawy w obecnym kształcie, może odnieść skutek odwrotny od zakładanego." - podnosi Związek.

Jako "kluczowe zagrożenie dla pacjentów" INFARMA wskazuje "przekazanie odpowiedzialności za decyzje refundacyjne do ciała doradczego, jakim jest Komisja Ekomoniczna, której głównym zadaniem jest obniżanie kosztów po stronie Ministerstwa Zdrowia, a nie udostępnianie pacjentom skutecznych opcji terapeutycznych." W opinii INFARMA, odpowiedzialność za udostępnienie leków pacjentom powinna spoczywać po stronie Ministra Zdrowia, który podejmuje dycyzje refundacyjne nie tylko z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ale przede wszystkim danych związanych z bezpieczeństwem i skutecznością poszczególnych opcji terapeutycznych. - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo, według Związku, projekt ustawy o Funduszu Medycznym obejmuje również inne zmiany ingerujące w przebieg procesu refundacyjnego oraz w zasady Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych. W ocenie Związku Pracodawców może to skutkować "faktycznym zablokowaniem dostępu do nowych technologii lekowych dla pacjentów."

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz