Stomatolodzy: nie jesteśmy w stanie wykonać tegorocznych umów

29 Czerwca 2020, 13:52 Stomatologia

Narodowy Fundusz Zdrowia w piątek wydał zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Projekt tego zarządzenia został przedstawiony w dniu 2 czerwca. Proponowane przez NFZ zmiany dotyczyły dwóch niezależnych od siebie obszarów :

  • zmiany wyceny świadczeń endodontycznych
  • podniesienia wyceny w związku z epidemią koronawirusa

Zmiany miały być odpowiedzią na postulaty Naczelnej Rady Lekarskiej, jednak Izba podkreśla, że postulaty ws. zmiany wyceny punktowej dotyczyły szerszej gamy świadczeń. Ponadto lekarze zwracają uwagę, że wzrost wyceny w związku z epidemią koronawrusa "w żaden sposób zaspokoić słusznych postulatów środowiska stomatologicznego".

W najnowszym zarządzeniu NFZ  zrezygnowano z wprowadzania korekty wyceny związanej z epidemią- zarówno w postaci współczynników na niektóre świadczenia w 2 zakresach (odpowiednio 10% i 8% ), jak i w ustanowieniu wyższego ryczałtu godzinowego dla pomocy doraźnej - podkreślają lekarze.

- Zaproponowane w projekcie wyrównanie kosztów związanych z epidemią spotkało się z jednoznaczną krytyką środowiska stomatologicznego. Większość z nas poczuła się wręcz urażona , że z tytułu takiej zawieruchy zaledwie w 2 z 7 zakresów zaproponowano podniesienie o 10% wycenę najgorzej wycenionych świadczeń . Z tego punktu widzenia, gdyby Zarządzenie miało wejść w kształcie zaproponowanym 2 czerwca, to lepiej , że podpisane dziś Zarządzenie zawiera samą reformę endodoncji - komentuje wiceprezes NRL. - Nie jesteśmy w stanie wykonać tegorocznych umów , część praktyk nie przetrwa z tego powodu. Naszą specyfiką jest urzędowe ograniczenie liczby przyjmowanych pacjentów do jednego na godzinę - podkreśla.

NFZ milczy

- Korzystając ze wspólnej obecności na posiedzeniu Komisji Zdrowia Senatu w dniu 16 czerwca przeprowadziłem krótką rozmowę z Prezesem NFZ p.Adamem Niedzielskim i z wiceprezesem NFZ p.Bernardem Waśko. Z rozmowy tej można było odnieść wrażenie, że kierownictwo NFZ nie bardzo rozumie zastrzeżenia NRL wobec - zdaniem Funduszu- dość korzystnego projektu (reforma punktacji endodoncji). Zaproponowałem bezpośrednie rozmowy , wydaje mi się (a nawet jestem przekonany) , że na takowe się umówiliśmy. W tej sprawie wysłane zostały z NRL pisma 17.06, 19,06 i 23.06 . Do rozmów nie doszło - relacjonuje kulisy prac nad zarządzeniem Andrzej Cisło wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

źródło: NFZ, NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz