Przegląd prasy: ile firmy farmaceutyczne płacą lekarzom?

02 Lipca 2020, 9:01 prasa

Branża lekowa o wydatkach w 2019 r. - Rzeczpospolita - Średnio 3,3 tys. zł płaciły lekarzom koncerny farmaceutyczne za wykład na kongresie - wynika z raportu kodeksu przejrzystości za 2019 r.

Dane medyczne pacjentów w rękach firm - Dziennik Gazeta Prawna - Konfrontacja radcy prawnego i adwokata w zagadnieniu profilowania pacjentów na podstawie ich danych medycznych.

Opiekun ma wybrać między świadczeniem a emeryturą - Dziennik Gazeta Prawna - Ostatnie orzecznictwo NSA przychyla się do stanowiska, że gmina powinna przyznać świadczenie pielęgnacyjne po tym, jak uprawniony zawiesi emeryturę, a nie wypłacać kwotę różnicy między nimi.

Resort zdrowia nie popiera zaostrzenia kar dla lekarzy - Dziennik Gazeta Prawna - Przepisów zaostrzających odpowiedzialność karną lekarzy nie konsultowano z resortem zdrowia, a resort tych zmian nie popiera - zapewniał wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Sztuczna inteligencja na pomoc lekarzy - Parkiet - Rozmowa z wiceprezesem firmy Milton Essex o planach wejścia na NewConnect.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz