Zmiany w kształceniu pielęgniarek i położnych później niż zakładano

02 Lipca 2020, 14:01 pielęgniarka

Minister Zdrowia wydał zarządzenie nowelizujące w sprawie powołania podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Zadaniem podzespołów jest opracowanie założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa w zakresie form kształcenia, ścieżek rozwoju zawodowego, trybu kształcenia i jego finansowania, które zostały określone w dokumencie „Główne kierunki zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”.

Pierwotnie prace w zespołach zakończyć się miały 30 czerwca, jednak resort wydłużył ten okres do 31. lipca dla podzespołów:

1) do spraw nadawania uprawnień do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;

2) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego;

3) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego;

4) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego;

5) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego;

6) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej;

7) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej;

8) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

9) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;

10) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;

11) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego;

12) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego;

13) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-onkologicznego dla położnych;

14) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa w intensywnej opiece położniczo-neonatologicznej dla położnych;

15) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych.

Ponadto resort powołał trzy nowe podzespoły:

16) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – w ochronie zdrowia pracujących;

17) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego;

18) do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.;

Końcowy termin prac dla tych trzech zespołów, ustanowiono na koniec 2020 r.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz