Stomatologia. Rozporządzenie ws. ciągłości leczenia po epidemii

03 Lipca 2020, 14:49 Stomatologia

W piątek (3 lipca) do ogłoszenia skierowany został projekt noweli rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Chodzi o zwiększenie "dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia stomatologicznego w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii."

Rozporządzenie przewiduje wydłużenie okresu uprawniającego pacjentów do otrzymania świadczenia w celu zachowania ciągłości leczenia w związku ze stanem epidemii w Polsce.

Zgodnie z treścią projektu projekt rozporządzenia przewiduje możliwość, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wydłużenia: 

- wieku świadczeniobiorcy oczekującego na świadczenie, który w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii skutkującego ograniczeniem funkcjonowania świadczeniodawcy utracił prawo do świadczenia, o czas równoważny z czasem przysługującym do realizacji świadczenia przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, po zakończeniu zaprzestania udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę, u którego oczekiwał na świadczenie;

- okresu uprawniającego do otrzymania świadczenia z tytułu ciąży lub połogu kobietom oczekującym na świadczenie o czas równoważny z czasem przysługującym do realizacji świadczenia przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, który w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii skutkującego ograniczeniem funkcjonowania świadczeniodawcy w postaci zaprzestania udzielania świadczeń utraciły prawo do świadczenia, po zakończeniu zaprzestania udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę, u którego oczekiwały na świadczenie.

Ponadto, projekt wprowadza także zmianę porządkującą, polegającą na umożliwieniu udzielania w dentobusie świadczenia zabezpieczenia profilaktycznego lakiem szczelinowym bruzd pierwszych trzonowców stałych, udzielanego 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych, udzielanego 1 raz do ukończenia 14. roku życia.

źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz