NFZ: nowela zarządzenia ws. wyrobów medycznych

07 Lipca 2020, 9:19 NFZ

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała nowelę zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Nowela "umożliwia świadczeniodawcy rozliczanie zrealizowanych świadczeń z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne z oddziałem Funduszu, z którym zawarł umowę". 

Zmiana umożliwi także świadczeniodawcom dostosowanie własnych systemów informatycznych, ponieważ dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 źródło: Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 100/2020/DSOZ

 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz