64 proc. Polaków boi się zakażenia koronawirusem. Badanie CBOS

08 Lipca 2020, 12:52 koronawirus wirus kwarantanna epidemia pandemia maska ochrona sanepid

Coraz dłuższy okres życia w cieniu epidemii nie wpływa na wzrost poczucia zagrożenia zarażenia koronawirusem. Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że 64 proc. Polaków boi się zakażenia koronawirusem - poziom ten utrzymuje się prawie niezmiennie od połowy marca.

Obecnie ponad trzy piąte badanych deklaruje, że boi się zarażenia koronawirusem (64%), przy czym jedna piąta (20%) określiła swoje obawy jako duże. Tylko nieznacznie niższy poziom lęku odnotowaliśmy na przełomie maja i czerwca, a także dwa i pół miesiąca temu (po 62%). 

 

Zarażenia wyraźnie częściej obawiają się kobiety (71%) niż mężczyźni (56%). Aż 43% ankietowanych Panów stwierdziło, że nie boi się zarażenia.

Szczególne grupy ryzyka z największymi obawami

Czynnikiem najsilniej różnicującym lęk przed chorobą Covid-19 jest jednak wiek. Najniższy poziom obaw charakteryzuje respondentów do 24. roku życia (70% nie boi się zarażenia). W grupie wiekowej 25–34 lata, choć liczba deklarujących lęk przed zarażeniem przekracza połowę wskazań (51%), to jednak niewiele mniejszy odsetek nie obawia się koronawirusa (47%). 

Wśród osób powyżej 65. roku życia koronawirusa obawia się 77% proc. ankietowanych. Zakażenia nie boi się tylko 23% spośród nich.

Wykształcenie a poziom lęku przed pandemią

Lęk przed koronawirusem jest najwyższy wśród osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (72%). Nieco mniej boją się zarażenia respondenci z wykształceniem wyższym (65%) i zasadniczym zawodowym (64%). W najmniejszym stopniu zagrożeni czują się ankietowani ze średnim wykształceniem – 59% boi się tej choroby, 40% nie ma takich obaw.

W większym stopniu zakażenia obawiają się respondenci z mniejszych miejscowości – wsi i miast poniżej 20 000 mieszkańców (po 65%), a także miast średniej wielkości (od 20 000 do 99 999 mieszkańców – 67%). Lęk przed koronawirusem nieco rzadziej deklarują mieszkańcy dużych miast (od 100 000 do 499 999 mieszkańców – 60%), a zwłaszcza największych aglomeracji (półmilionowych i większych – 57%).

Najmniej COVID obawiają się bezrobotni oraz robotnicy

W grupach społeczno-zawodowych wirusa najbardziej boją się emeryci (78%) i renciści (76%), a także rolnicy (70%) oraz kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (67%). Najmniej obawiają się go uczniowie i studenci (64% nie boi się zarażenia), osoby bezrobotne (57%) oraz robotnicy niewykwalifikowani (50%).

źródłó: Badanie CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” (360) przeprowadzono od 15 do 25 czerwca 2020 roku na próbie liczącej 1378 pełnoletnich mieszkańców Polski (metodami: CAPI-  65,3%, CATI-  20,8% i CAWI  13,9%).

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz