Zarządzenie NFZ ws. dodatku 3 proc. za świadczenia w POZ i AOS

09 Lipca 2020, 9:58 NFZ

Szpitale, placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej otrzymają dodatkowe finansowanie w wysokości 3 proc. wartości świadczeń za pracę w podwyższonym reżimie sanitarnym.

"W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, uzasadnione stało się ustanowienie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie świadczeniodawcom środków finansowych związanych z koniecznością utrzymywania stanu gotowości do udzielania świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym" - czytamy w uzasadnieniu zarządzenia prezesa NFZ. Najnowsze zarządzenie wprowadza nowy produkt rozliczeniowy- dodatkową opłatę ryczałtową za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.

„Opłata ta stanowić będzie 3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy”.

źródło: NFZ


Załącznik:
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz