Ministerstwo zdrowia powołuje zespół ds. opieki farmaceutycznej

10 Lipca 2020, 10:23 apteka farmaceuta senior

Minister Zdrowia powołał zespół do spraw opieki farmaceutycznej. To już trzeci zespół powołany na przestrzeni ostatnich 5 lat, który ma zajmie się tym zagadnieniem.

Zadaniem zespołu będzie ustalenie przedmiotu i zakresu opieki farmaceutycznej, która ma być sprawowana w aptekach ogólnodostępnych oraz opracowanie szczegółowej koncepcji jej wdrożenia, analiza potrzeby przeprowadzenia pilotażu opieki farmaceutycznej w Polsce, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opracowanie szczegółowej koncepcji jego przeprowadzenia, a także określenie źródła, zasad i trybu finansowania opieki farmaceutycznej.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;
 • Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;

członkowie:

 • czterech przedstawicieli Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciele Departamentu Analiz i Strategii oraz Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Zdrowia,
 • dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • przedstawiciel Centrum e-Zdrowia,
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej,
 • przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, 
 • przedstawiciel Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych,
 • trzech przedstawicieli samorządu zawodowego farmaceuty,
 • dwóch przedstawicieli uczelni medycznej.

W pracach Zespołu będą mogli brać udział, bez prawa głosu, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu. Zarówno członkom, jak i ekspertom, nie będzie przysługiwać wynagrodzenia za udział w jego pracach.

Powołany przez resort ministra Łukasza Szumowskiego zespół, to już trzecie podejście do zagadnienia opieki farmaceutycznej ze strony MZ. W roku 2015 resort Mariana Zembali powołał zespół roboczy do spraw opieki farmaceutycznej, który rozwiązany został już rok później. Kolejny zespół roboczy do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej powołał w 2017 roku minister Konstanty Radziwiłł. Jeszcze w 2018 r. minister Łukasz Szumowski wprowadził zmiany w składzie zespołu (formalnie zespół ten jeszcze nie został rozwiązany).

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz