URPL: wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce

10 Lipca 2020, 11:35 LEKI

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełen wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r., dostępny jest tutaj:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz