Tydzień w pigułce

14 Lipca 2020, 10:11 kalendarz

W tym tygodniu w Parlamencie m.in. rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw oraz informacja Ministra Zdrowia o sytuacji szpitali jednoimiennych zakaźnych. Z wykazu prac zniknęło posiedzenie Komisji Zdrowia ws. Funduszu Medycznego.

Wtorek

12:00 Parlamentarny Zespół ds. Chorób Neurologicznych (posiedzenie online) Część I: Sytuacja neurologii w Polsce wobec zmian demograficznych (prezentacja prof. Jarosław Sławek i dr Małgorzata Gałązka-Sobotka) Część II: Indeks FutureProofing Healthcare: Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia 2019 i Indeks Stwardnienia Rozsianego 2019 (prezentacja prof. Konrad Rejdak i dr Jakub Gierczyński)

15:00 Komisja Zdrowia - Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw. Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

15:00 Komisja Finansów Publicznych - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19– uzasadnia Minister Rozwoju.

17:00 Komisja Polityki Senioralnej; Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - "Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat strategii deinstytucjonalizacji domów pomocy społecznej."

18:00 Komisja Zdrowia  „Informacja Ministra Zdrowia, Pana Łukasza Szumowskiego, w sprawie aktualnego stanu szpitali jednoimiennych zakaźnych oraz stanu ich przygotowania na ewentualną drugą falę zakażeń SARS-CoV-2.”


Planowane posiedzenie Sejmu w dniach 15 i 16 lipca.
W porządku obrad:

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: I, II i III czytania:poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Senat

Wtorek

13:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027 oraz uchylenia rozporządzenia (EU) No 282/2014 (“Program UE dla zdrowia”) – COM(2020) 405.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz