Zmiany w zespole ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Wiceminister Waldemar Kraska został wskazany jako przewodniczący zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - wynika z nowelizacji zarządzenia MZ dotyczącego zespołu.

Chodzi o zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W zarządzeniu, jako przewodniczącego zespołu wskazano Waldemara Kraskę. Wcześniej zespołem kierowała wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

Ponadto w zmienionym rozporządzeniu pojawiają się zapisy, że zespół obraduje na posiedzeniach w siedzibie MZ "albo za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.”.

Zespół został powołany w lutym 2018 r. Minister powołał zespół ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz