MFiPR: 14 mld zł na walkę z epidemią COVID-19

14 Lipca 2020, 12:04 pieniądze

Ile środków z funduszy europejskich przeznaczyła Polska na walkę z COVID i przeciwdziałanie skutkom epidemii?. Na to pytanie odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) dla Polityki Zdrowotnej.

Jak informuje MFiPR, do tej pory na walkę z pandemią i jej skutkami gospodarczymi przeznaczyliśmy z funduszy unijnych ponad 14 mld zł. Niestety Fundusz nie dysponuje danymi, które wykazałyby, które jakie środki przeznaczono celowo, tylko i wyłącznie na ochronę zdrowia.

Jednak resort wskazuje na programy tj. Infrastruktura i Środowisko, z których funduszy na walkę z COVID-19 przeznaczyliśmy 1,06 mld zł .

- To pieniądze dla szpitali zakaźnych między innymi na respiratory, tomografy komputerowe, kardiomonitory, łóżka intensywnej terapii, ambulanse. Z tych środków skorzystają także służby ratownicze, na przykład policja i straż pożarna, którzy będą mogli kupić środki do dezynfekcji, czy środki ochrony indywidualnej - wyjaśnia rzecznik resortu.

Ponadto na wsparcie infrastruktury naukowo-badawczej, diagnostykę, leczenie i przeciwdziałanie COVID-19 przeznaczono ponad 0,5 mld zł celowanych środków. Drugie tyle przeznaczono na zabezpieczenie DPS-ów oraz domów dziecka.

- Kwota 350 mln zł z programu Inteligentny Rozwój ma wesprzeć tworzenie w firmach infrastruktury naukowo-badawczej, a 200 mln zł z programu przypada dla firm na prace nad diagnostyką leczeniem i przeciwdziałaniem koronawirusowi. Ponadto 500 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego trafi do mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej oraz domów dziecka- informuje MFiPR.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz