Nowe normy zatrudnienia dla niektórych pielęgniarek

14 Lipca 2020, 12:44 pielęgniarka lekarz lekarka dokumentacja

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia przewidujący nowe normy zatrudnienia dla określonych grup pielęgniarek. Chodzi o opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. Według resortu zdrowia ma to poprawić także bezpieczeństwo pacjentów.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Jak wyjaśnia MZ, głównym celem wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień jest określenie w załącznikach nr 1, 4 i 5 nowych norm zatrudnienia dla pielęgniarek udzielających świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, w warunkach dziennych psychiatrycznych oraz w warunkach dziennych leczenia uzależnień.

"Ważnym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem zmian w projekcie rozporządzenia jest dostosowanie liczby pielęgniarek do określonych warunków udzielania świadczeń gwarantowanych w poszczególnych zakresach" - podkreśla MZ.

Dodatkowe kwalifikacje

Ponadto, w ww. zakresach świadczeń wprowadzono zmiany dotyczące wymogu posiadania przez pielęgniarki dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

"Projektowane zmiany pozwolą świadczeniodawcom na racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz prawidłowe zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i pielęgniarek udzielających świadczeń w tym zakresie" - uzasadnia resort.

Nowe normy

W myśl nowego rozporządzenia:

- W załączniku nr 1 do rozporządzenia w l.p. 17 w kolumnie 3 określono normę zatrudnienia – 1 etat pielęgniarki na 20 łóżek, w zakresie świadczeń w opiece domowej lub rodzinnej.

- W załączniku nr 4 do rozporządzenia w l.p. 1 w kolumnie 3 określono normę zatrudnienia – 1 etat pielęgniarki na 30 łóżek, w zakresie świadczeń dziennych psychiatrycznych dla dorosłych.

- W załączniku nr 4 do rozporządzenia w l.p. 2 w kolumnie 3 określono normę zatrudnienia – 1 etat pielęgniarki na 30 łóżek, w zakresie świadczeń dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dorosłych.

- W załączniku nr 4 do rozporządzenia w l.p. 3 w kolumnie 3 określono normę zatrudnienia – 0,5 etatu pielęgniarki na 30 łóżek, w zakresie świadczeń dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży.

- W załączniku nr 4 do rozporządzenia w l.p. 4 w kolumnie 3 określono normę zatrudnienia – 0,5 etatu pielęgniarki na 30 łóżek, w zakresie świadczeń dziennych rehabilitacyjnych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

- W załączniku nr 4 do rozporządzenia w l.p. 5 w kolumnie 3 określono normę zatrudnienia – 1 etat pielęgniarki na 24 łóżek, w zakresie świadczeń dziennych psychiatrycznych geriatrycznych.

- W załączniku nr 4 do rozporządzenia w l.p. 6 w kolumnie 3 określono normę zatrudnienia – 0,25 etatu pielęgniarki na 30 łóżek, w zakresie świadczeń dziennych leczenia zaburzeń nerwicowych.

- W załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli „Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach dziennych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń” w l.p. 1-3 w kolumnie 3 określono normę zatrudnienia – 0,25 etatu pielęgniarki na 30 łóżek, w zakresie świadczeń dziennych terapii uzależnienia od alkoholu, świadczeń dziennych terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz świadczeń dziennych leczenia uzależnień.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz