Będzie pilotaż rehabilitacji dla pacjentów po COVID-19

14 Lipca 2020, 13:02 Senior w szpitalu

Uruchomienie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 - przewiduje skierowane do ogłoszenia we wtorek rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19

Jak podkreśla MZ, konieczne jest wypracowanie modelu opieki rehabilitacyjnej nad pacjentami po COVID-19 i sprawdzenie jego efektywności.

Model opieki ma być przetestowany w formie pilotażu. Program pilotażowy będzie realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II. W ramach tej jednostki funkcjonują obecnie jednostki organizacyjne (oddziały) zajmujące się rehabilitacją pulmologiczną, w której się specjalizują.

W projekcie rozporządzenia są określone poszczególne modele fizjoterapii oddechowej nad chorymi oraz świadczenia opieki zdrowotnej dedykowane tej grupie chorych.

MZ wskazuje, że obecnie opieka nad chorymi na chorobę COVID-19 koncentruje się głównie na postępowaniu z pacjentami leczonymi w szpitalu w ostrej fazie choroby. Brakuje zaś ustalonego postępowania odnośnie rehabilitacji leczniczej takich pacjentów, a powstałe obecnie rekomendacje dotyczą możliwości zastosowania pewnych procedur fizjoterapeutycznych u chorych leczonych szpitalnie na oddziałach intensywnej terapii.

"Brak jest jednak w dotychczasowym piśmiennictwie jakichkolwiek wytycznych dotyczących postępowania rehabilitacyjnego związanego z utrzymaniem ciągłości i powszechności terapii u chorych po zakażeniu wirusem SARS-COV-2 po zakończeniu ostrej fazy choroby i wypisaniu ze szpitala" - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt rozporządzenia ma więc na celu przetestowanie programu rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19, ukierunkowanego na remisję choroby, poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej, i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego, a także ocenę jego efektywności organizacyjnej i klinicznej.

Jak wynika z OSR przewidywany koszt pobytu pacjenta w szpitalu w ramach rehabilitacji po COVID-19 to 200 zł na dobę.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz