CBOS: pacjenci odczuli utrudnienia w dostępie do lekarzy

15 Lipca 2020, 13:26 szpital pacjenci pacjent kolejka wizyta lekarz

Znaczna część pacjentów miała trudności w dostępie do opieki medycznej z powodu epidemii koronawirusa - wynika z danych CBOS.

Niedogodności najczęściej związane były z odwoływaniem lub przekładaniem wizyt u lekarzy specjalistów (30%) oraz u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, internistów (24%). 

Rzadziej odwoływane lub przekładane były badania diagnostyczne, zabiegi oraz planowe (odpowiednio 12% i 4%).

Relatywnie niewielu respondentów (1%) miało trudności w uzyskaniu porady w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (360) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 15 do 25 czerwca 2020 roku na próbie liczącej 1378 osób (w tym: 65,3% metodą CAPI, 20,8% – CATI i 13,9% – CAWI).

źródło: CBOS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz