PE: UE musi zintensyfikować wysiłki w celu zaradzenia niedoborom leków

15 Lipca 2020, 11:59 europa komisja europejska parlament

Europosłowie wzywają Komisję Europejską oraz państwa członkowskie do intensyfikacji działań na rzecz wzmocnienia przemysłu farmaceutycznego w Europie. Zaznaczają, że 40 proc. leków na rynku pochodzi od producentów spoza UE. 

Komitet Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności wezwał do większej samowystarczalności UE i lepiej skoordynowanych strategii walki z niedoborami leków. Z przedstawionego przez Komitet raportu wynika, że obecnie 40% leków sprzedawanych w UE pochodzi z krajów spoza Unii, a 60–80% substancji czynnych (półproduktów lekowych) jest produkowanych w Chinach i Indiach.

W raporcie na temat niedoborów leków podkreślono, że "problem został zaostrzony przez kryzys zdrowotny COVID-19 w całej Europie, co ma bezpośredni negatywny wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i kontynuację leczenia pacjentów" - co wymaga lepszej reakcji Unii.

Europosłowie zwrócili się do Komisji o ujęcie kluczowej dla bezpieczeństwa zdrowotnego UE problematyki w przyszłej strategii farmaceutycznej.

Posłowie zachęcają do wprowadzenia zachęt finansowych. Państwa, powinny zachęcać producentów do wytwarzania substancji czynnych i leków w Europie - zapewniono.

Komitet oczekuje także od KE utworzenia europejskiej rezerwy na nieprzewidziane wydatki na leki o znaczeniu strategicznym, w oparciu o mechanizm RescEU . Jak zaznaczają posłowie, rezerwy winny być wykorzystano jako „europejska apteka ratunkowa” celem zapewnienia równego dostępu do leków dla wszystkich państw członkowskich.

Ponadto wezwano państwa członkowskie do dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania stanami magazynowymi i tworzenia skoordynowanych strategii zdrowotnych, w tym dalszego wykorzystywania wspólnych zamówień na leki w UE. 

Aby ułatwić przepływ leków między krajami UE, posłowie oczekują także uelastycznienia przepisów dotyczących formatów opakowań, procedur ponownego użycia a także dłuższych okresów ważności i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych.

Pełen raport zostanie przedstawiony podczas obrad wrześniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

źródło: PE

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz