Samorząd lekarski składa zażalenie na decyzję prokuratury

16 Lipca 2020, 10:44 prawo przepisy

We wtorek prezes Naczelnej Rady Lekarskiej złożył zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie wpisu zamieszczonego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop Nop” na portalu społecznościowym Facebook.

Wpis na profilu społecznościowym stowarzyszenia STOP NOP, sugerował jakoby lekarze anestezjolodzy w polskich placówkach służby zdrowia doprowadzali do śmierci pacjentów. Izba lekarska złożyła do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia wobec - jak stwierdzono w postanowieniu z dnia 26 czerwca 2020 r. "braku interesu społecznego w objęciu ściganiem z urzędu występku prywatnoskargowego". Czytaj więcej: tutaj 

We wtorek prezes Naczelnej Rady Lekarskiej złożył do prokuratury zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, "zwracając uwagę na naruszenia art. 60 § 1 k.p.k., polegające na błędnej wykładni przesłanki interesu społecznego ujętej w tym przepisie, a w konsekwencji błędnym jego zastosowaniu."

Jak podaje Izba w komunikacie, "pojęcie interesu społecznego jest co prawda niezwykle złożone (w polskim prawodawstwie brakuje definicji legalnej tego terminu). Nie mniej jednak należy przyjąć, iż interes społeczny jest kryterium obiektywnym, niezależnym od czyjegokolwiek uznania i stanowi  istotny element systemu prawnego."

W ocenie lekarzy, "fałszywe informacje przytoczone we wpisie na publicznie dostępnym portalu na temat rzekomego uśmiercania pacjentów stanowią manipulację, a ich wydźwięk dla reputacji lekarzy jest w sposób oczywisty negatywny. Przyjęcie przez prokuratora, że – działając jako reprezentant samorządu lekarzy i lekarzy dentystów – Prezes NRL nie legitymuje się ważnym interesem społecznym w tej sprawie jest całkowicie pozbawione racji."

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz