NFZ uruchamia 1 mln zł z rezerwy ogólnej. Na co?

16 Lipca 2020, 11:30 NFZ

Uruchomienie 1 mln zł z rezerwy ogólnej na 2020 r. - przewiduje zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o sfinansowanie zwiększenia wartości umowy na Telefoniczną Informację Pacjenta.

 NFZ opublikował zarządzenie w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.
 
 

Jak przypomina NFZ w uzasadnieniu, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia.

"Prezes NFZ wystąpił pismami z dnia 2 lipca 2020 r. do Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 1 000 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r. z przeznaczeniem na zwiększenie pozycji D2 – „usługi obce”, wynikające z konieczności realizacji zadań będących konsekwencją wprowadzenia w Polsce stanu epidemii (koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19).. Zmiana wynika ze zwiększenia wartości umowy na Telefoniczną Informację Pacjenta" - wskazuje NFZ.

Fundusz poinformował, że minister Finansów oraz Minister Zdrowia wyrazili pozytywną opinię dotyczącą ww. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2020.

Prezes NFZ wydał więc w środę zarządzenie ws. rezerwy ogólnej.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz