Co z planem finansowym NFZ na 2021 r.?

16 Lipca 2020, 15:01 kasa pieniądze

Kiedy poznamy plan finansowy NFZ na przyszły rok? W związku z epidemią koronawirusa zmieniono przepisy i projekt nie musiał mieć opinii Rady NFZ, ani sejmowych komisji. W poprzednich latach taką opinię musiał uzyskać do 1 lipca. Wczoraj, czyli 15 lipca, minął ustawowy termin przesłania planu przez Prezesa NFZ do ministra zdrowia, tak, aby ten w porozumieniu z ministrem finansów zatwierdził ten plan, na co ma czas do końca lipca. Rzecznik resortu zdrowia potwierdził, że plan wpłynął już do MZ.

Przypomnijmy, że w myśl ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych "Prezes Funduszu opracowuje projekt planu finansowego Funduszu i przedstawia go, w celu zaopiniowania, w terminie do dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan: 1) Radzie Funduszu; 2) komisji właściwej do spraw finansów publicznych oraz komisji właściwej do spraw zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej", a niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii.

Plan bez opinii Rady i komisji

W tym roku sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ poprzednia Rada NFZ zakończyła swoją kadencję w marcu, a do tej pory nie została powołana nowa Rada. Jak poinformowało w czwartek biuro prasowe MZ, jeszcze nie ma rozstrzygnięć odnośnie składu nowej Rady. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapowiadał w ubiegłym tygodniu, że nowa Rada ma zostać powołana już na dniach o czym pisaliśmy tutaj Wiceminister Zdrowia: Rada NFZ w ciągu kilku dni

Jednak brak powołania nowej Rady i wydanie przez nią opinii nie blokuje tym razem przyjęcia planu finansowego NFZ na 2021 r., ponieważ jak wyjaśniła w rozmowie z Polityką Zdrowotną Maria Ochman, członek byłej Rady NFZ, zapisy "tarczy COVID-owej umożliwiły przyjmowanie planu bez akceptacji Rady i sejmowych komisji".

Nadal obowiązują jednak inne terminy z ustawy o świadczeniach, które mówią, że "Prezes Funduszu po rozpatrzeniu opinii, o których mowa w ust. 1, jeżeli zostały wydane, sporządza plan finansowy Funduszu i przekazuje go wraz z tymi opiniami w terminie do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia". 

Z kolei minister zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zatwierdza plan finansowy Funduszu w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

Jak poinformował Politykę Zdrowotną rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, plan finansowy NFZ na 2021 r. wpłynął już do resortu.

Teraz minister ma więc dwa tygodnie, aby go zatwierdzić. O sytuacji finansowej NFZ i prognozach w związku z epidemią mówił w wywiadzie dla Polityki Zdrowotnej prezes NFZ Adam Niedzielski Prezes NFZ o prognozach i obecnej sytuacji finansowej Funduszu

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz