Rząd skraca dystans

17 Lipca 2020, 11:50 rodzina dziecko maska maseczka epidemia pandemia koronawirus covid

Skrócenie tzw. dystansu społecznego z 2 m do 1,5 m, przy jednoczesnym obowiązku zakrywania nosa i ust - to podstawowa zmiana w projektowanej zmianie rozporządzenia dot. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią koronawirusa. Projekt został opublikowany w piątek, a uwagi można zgłaszać do poniedziałku do godz. 10.00.

Chodzi o projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066, 1161 i 1182), co jak wyjaśnia MZ, wynika z potrzeby dostosowywania obowiązujących przepisów tego rozporządzenia do aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie.

Jak poinformował resort, podstawową zmianą w ww. rozporządzeniu jest skrócenie tzw. dystansu społecznego z 2 m do 1,5 m, przy jednoczesnym obowiązku zakrywania nosa i ust.

Ponadto projekt przewiduje zwolnienie z obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granic cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak informuje MZ, w projekcie zastępuje się wyrażenie „badania naukowe lub prace rozwojowe” wyrażeniem „działalność naukowa”, co stanowi dookreślenie stosowanych pojęć.

Projekt przewiduje też obniżenie maksymalnego limitu uczestników targów, wystaw, kongresów, konferencji, spotkań na 1 osobę na 2,5 m2.

 

Wznowienie programów rehabilitacji leczniczej  w ramach ZUS

"Zmiany w §  9 i dodanie § 9a dotyczą wznowienia świadczenia usług rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...). W związku z sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 Zakład był zobowiązany do czasowego ograniczenia wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej (...)" - wyjaśniono w uzasadnieniu i podkreślono, że programy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej są istotne nie tylko w aspekcie medycznym, czyli poprawy stanu zdrowia, ale także w aspekcie ekonomicznym tj. zmniejszenia wydatków ponoszonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia związane z niezdolnością do pracy.

"Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest jak najszybsze wznowienie programów rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy zachowaniu w aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z zakażeniami SARS-CoV-2, wszystkich rekomendacji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego Koszty wykonania testów diagnostycznych dla osób kierowanych na ww. rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym oszacowano na ok. 10 mln zł." - czytamy.

 

Jakie zmiany w sporcie

Jak czytamy w uzasadnieniu, "zmiana w § 6 ust. 10 pkt 1 podwyższa limit publiczności do 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności na stadionach piłkarskich i żużlowych. W pkt 2 zwiększono limit do 300 uczestników. W limicie nie zawierają się osoby zajmujące się obsługą wydarzenia, ponadto podniesiono limit publiczności na obiektach sportowych do 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Zmiana ta przewiduje również otwarcie dla publiczności hal sportowych we wskazanym 50 proc. limicie.

Zmiana w § 6 ust. 10 pkt 6 umożliwia zaś udział publiczności we współzawodnictwie  organizowanym na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych (umożliwiono udostępnienie publiczności co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m, nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności). Dodatkowo zdecydowano uchylić w § 6 ust. 14 dotyczący Centralnego Ośrodka Sportu oraz do czynności związanych ze szkoleniem sportowym, prowadzonych w obiektach Areny Pruszków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna Kraków, Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk im. Krzysztofa Zawalskiego, Akademickiego Związku Sportowego Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego ośrodek w Gdańsku - Górki Zachodnie, Politechniki Łódzkiej - Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego „Zatoka Sportu”, Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tor regatowy „Brdyujście”, jako że  w tej chwili status jest zrównany z innymi tego typu obiektami, np. hotelami. Pozostałe zmiany mają charakter dostosowujący do zmienionej numeracji.

Zdecydowano ponadto znieść w stosunku do basenów ograniczenia w zakresie uczestników zajęć (brak ograniczeń osób na torze oraz w obiekcie) oraz podniesiono limit publiczności do 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, w tym zdecydowano o nieróżnicowaniu sytuacji basenów otwartych i zamkniętych.

Zdecydowano się także na zniesienie limitu osób korzystających z aquaparku.

Wprowadzono nowy pkt 3a dotyczący Tour de Pologne UCI World Tour bez udziału publiczności.

 

Bez obowiązku naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach

Projekt przewiduje też zniesieniu obowiązku naprzemiennego zajmowania miejsc w działalności kinowej, jak również organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych. Zastosowania naprzemiennego sposobu usadzania widzów w miarę istniejących możliwości organizacyjnych ma zostać ujęte w zaleceniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących organizacji tego rodzaju wydarzeń.

Rozporządzenie ma wejść w życie 21 lipca br., a zmiany dot. rehabilitacji leczniczej w ramach ZUS - od 4 sierpnia br.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz