Lekarze rodzinni: KRUS nie może odsyłać do lekarza po skalę Barthel

20 Lipca 2020, 13:40 lekarz pacjent recepta wizyta

- Nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby KRUS odsyłał pacjentów do lekarza w celu wypełnienia skali Barthel! Jeśli w ocenie KRUS-u jest to konieczne przy wydaniu orzeczenia dla osób starających się o świadczenie uzupełniające w przypadku niezdolności do samodzielnej egzystencji, to właśnie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego powinna zorganizować bezpośrednie badanie pacjenta obejmujące ocenę w tej skali - piszą lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia do Leszka Majchrowskiego, Naczelnego Lekarza KRUS-u.

30 czerwca br. Leszek Majchrowski zalecił aby w przypadku wniosków osób starających się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji , zaświadczenia o stanie zdrowia (druk N14) przyjmowane były wraz z drukiem skali Barthel wypełnionym przez lekarza leczącego.

- Stanowczo sprzeciwiamy się tym zaleceniom, gdyż nie mają one oparcia w obowiązującym prawie. Żaden przepis nie wymaga, aby zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza leczącego obejmowało ocenę stopnia samodzielności według skali Barthel - mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Zwraca uwagę, iż zasadą jest wydawanie orzeczenia na podstawie bezpośredniego badania osoby oraz analizy posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia. W razie gdyby  stan zdrowia osoby, stwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, uniemożliwił jej stawienie się na badanie, badanie to powinno być przeprowadzone przez lekarza orzecznika KRUS w miejscu zamieszkania lub innym miejscu stałego lub okresowego pobytu tej osoby.

Jak podkreśla B. Janicka, że jeśli lekarz leczący ograniczył się do wystawienia zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta na druku N14 (co w świetle obowiązującego prawa jest działaniem w pełni prawidłowym) to KRUS nie powinien odsyłać pacjenta do lekarza leczącego w celu wypełnienia formularza w skali Barthel.

- Jesteśmy świadomi tego, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej KRUS częściej niż do tej pory może uciekać się do zaocznego wydawania orzeczeń, jednak działania takie nie mogą się odbywać wbrew obowiązującym przepisom prawa, czyli nakładać jakieś dodatkowe zadaniana lekarzy poz- podkreślają lekarze PPOZ. 

Źródło: PPOZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz