Apel Prezesów Towarzystw Lekarskich o uchylenie zmian w Kk

21 Lipca 2020, 12:55 pismo dokument podpis

O uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu Karnego przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 - zaapelowali Prezesi Towarzystw Lekarskich do władz ustawodawczych RP.

 

Uczestnicy Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich podkreślają, że zmiana tego przepisu została wprowadzona w akcie prawnym, który jak wynika z tytułu nie był przeznaczony do dokonywania jakichkolwiek zmian w kodeksie karnym, bez konsultacji publicznych. "Zlekceważono bardzo silny sprzeciw wobec wcześniejszej próby wprowadzenia tej oraz podobnych zmian zaostrzających odpowiedzialność karną lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników ochrony zdrowia" - dodają.

Znowelizowany przepis uniemożliwia złagodzenie rodzaju i wymiaru kary za działania nieumyślnie powodujące zagrożenie życia albo zgon pacjenta i wprowadza preferencję dla orzekania przez sądy kary pozbawienia wolności.

"Ta nowelizacja kodeksu karnego nawiązuje do skompromitowanej koncepcji utrzymującej błędnie, że zaostrzanie kar zmniejszy liczbę przestępstw. Jeszcze bardziej absurdalne i niezgodne z aktualną wiedzą byłoby twierdzenie, że zwiększanie odpowiedzialności lekarzy i personelu medycznego poprawi jakość leczenia i opieki nad pacjentami" - podkreślają autorzy apelu.

Jak zwracają uwagę, doświadczenia w Polsce i w wielu krajach wskazują, że zaostrzanie odpowiedzialności personelu medycznego prowadzi do zmniejszenia dostępności usług medycznych związanych z dużym ryzykiem, do zwiększenia kosztów ochrony zdrowia i do dalszego obniżania zaufania we wzajemnych relacjach pacjentów z lekarzami i innymi pracownikami ochrony zdrowia.

"Przyłączając się do bardzo licznych krytycznych stanowisk i opinii na temat tej niefortunnej nowelizacji wyrażonych przez samorządy zawodowe i ekspertów apelujemy o niezwłoczne jej uchylenie. Aby zapobiec szkodom, które zmienione przepisy nieuchronnie sprowadzą, apelujemy także o aktywne poparcie tego apelu do pacjentów, środowisk medycznych, prawników oraz do instytucji związanych z ochroną zdrowia" - czytamy w apelu.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz