Komisja Zdrowia o ochronie zdrowia w czasie i po pandemii. Pionizacja NFZ. Pakiety wyborcze

21 Lipca 2020, 18:50 sejm

Tzw. pionizację Narodowego Funduszu Zdrowia - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach, który został złożony jako poprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, którego pierwsze czytanie odbywa się we wtorek (21 lipca) w sejmowej komisji zdrowia. Jak podkreślił w rozmowie z Polityką Zdrowotną wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, chodzi o usprawnienie zarządzania Funduszem.

- Głównym założeniem jest to, aby była spójność w funkcjonowaniu pomiędzy wszystkimi oddziałami wojewódzkimi i wdrożenia na szeroką skalę tych rozwiązań, które dziś z sukcesem funkcjonują, tak jak np. Centrum Usług Wspólnych w Radomiu lub w Chełmie - wyjaśnił J. Cieszyński. Podkreślił, że mają to być zmiany korzystne dla pacjentów oraz świadczeniodawców.

- Warto wspomnieć, że zachowujemy sposób powoływania i autonomię wszystkich dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ - dodał. Zapewnił, że nie ma obaw, co do tego, że pionizacja pociągnie za sobą masowe zwolnienia w NFZ. Układ zbiorowy będzie honorowany (...), nie będzie tu żadnego rozwiązywania czy wygasania umów o pracę - mówił i zapewnił, że zmiany są wprowadzane w porozumieniu ze stroną społeczną, organizacjami związkowymi w NFZ.

Informacje o finansach i działaniach NFZ - na stronie Funduszu

W myśl projektu, zniesiony ma zostać obowiązek publikowania rocznego planu finansowego funduszu, jego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. W zamian będą one publikowane na stronie internetowej NFZ. Projekt znosi też obowiązek wydawania przez prezesa Funduszu Biuletynu NFZ.

- Czasy się zmieniły i wystarczą informacje na stronie NFZ - stwierdził wiceminister.

Projektowane zmiany dotyczą też niewszczynania postępowania o ściągnięcie kosztów udzielonych świadczeń zdrowotnych osobie nieubezpieczonej bez prawa do świadczeń, jeżeli wysokość kosztów tych świadczeń w ciągu roku nie przekroczy 500 zł. - Chodzi o to, żeby nie prowadzić postępowań tam, gdzie koszty ich prowadzenia przekraczają przewidywane korzyści - wyjaśnił J. Cieszyński.

Projekt zakłada też uproszczenie i usprawnienie postępowań administracyjnych związanych z finansowaniem świadczeń uzyskiwanych poza granicami kraju.

Zmiany dotyczące pionizacji NFZ znalazły się w jednej z poprawek zgłoszonych podczas I czytania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Pierwsze czytanie tego projektu odbywa się we wtorek w sejmowej komisji zdrowia. Komisja obradowała nad tym projektem o godz. 8.30, a następnie po przerwie o godz. 12.30. Kolejna część posiedzenia komisji rozpoczęła się o godz. 18.00.

Poprawkę przedstawiał w II części posiedzenia komisji poseł wnioskodawca, wiceprzewodniczący komisji Bolesław Piecha (PiS) i jak mówił, ma ona dokonać pionizacji przez ujednolicenie działania Funduszu. Jak wskazał, w myśl projektu, dyrektorzy realizują swoje zadania na podstawie upoważnienia od Prezesa NFZ. Zaproponowano też uchylenie zapisu, że funkcję pracodawcy pełni dyrektor oddziału NFZ, a więc pracodawcą dla pracowników w oddziałach stanie się Prezes NFZ.

Uzupełniono też zadania ministra zdrowia o możliwość podejmowania działań związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym o wydawanie poleceń funduszowi.

Zmiany dotyczą też "uelastycznienia" okresów rozliczeniowych dla szpitali, doprecyzowano zasady finansowanie świadczeń udzielanych w stanach nagłych przez podmioty bez umów z NFZ, doprecyzowano zapisy dotyczące rozliczania nadwykonań.

Cena leku ze wspólnego postępowania

W myśl projektu zmienią się też zapisy dotyczące nabywania leków przez placówki, które będą mogły nabyć leki poza wspólnym postępowaniem, ale cena zrefundowana przez fundusz będzie nie wyższa niż poziom ceny ze wspólnego postępowania.

- To duża zmiana. Klub PiS popiera tę zmianę - podsumował B. Piecha. wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wyjaśnił, że poprawka składana jest przez posła Bolesława Piechę w uzgodnieniu z rządem.

Opozycja mówi o "zamach u na NFZ"

Poseł Krystyna Skowrońska określiła poprawkę jako "zamach na NFZ". - Centralizujecie państwo w ręku prezesa NFZ wszystkie sprawy - mówiła i jak wskazała chodzi o znaczenie pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy.

- Ale państwo poszliście jeszcze dalej, bo wskazujecie, że uzupełniono zadania ministra zdrowia o wydawanie poleceń Funduszowi. My nie wiemy jakie to będą polecenia. Tak rozumiany zapis, to jest wszystko (...) Minister zdrowia będzie mógł w NFZ wszystko" - podkreślała.

Posłowie opozycji wskazywali też, że za zmianami dotyczącymi NFZ, może kryć się pomysł całkowitej likwidacji NFZ, co kiedyś pojawiało się w hasłach wyborczych PiS.

"Finansów (NFZ- przyp. red.) nie tykamy. Mówimy o usprawnieniu zarządzania i zmianach organizacyjnych. To jest po prostu sensem tej poprawki (...) Będzie jeden pracodawca. Będzie się nazywał prezes NFZ" - podkreślał B.Piecha odnosząc się do tych zarzutów. Z kolei J.Cieszyński podkreślał, że zapisy te oznaczają, że będzie likwidacja NFZ, ale w innym sensie. Jak mówił, chodzi o likwidację takiego NFZ, jaki stworzyła opozycja: "z kolejkami, z kontraktami dla znajomych, ale bez pieniędzy".

Ostatecznie komisja przyjęła poprawkę o pionizacji NFZ; za jej przyjęciem zagłosowało 18 posłów, przeciw - 12, a dwie osoby się wstrzymały.

Sprawa wyborów w ustawie o zdrowiu

Kolejna ze zgłoszonych przez PiS i przyjętych przez komisję poprawek wprowadza do projektu ustawy kwestie związane z niedoszłymi wyborami korespondencyjnymi planowanymi na 10 maja br., których organizacją zajmował się wicepremier Jacek Sasin. Ujawniła to posłanka Monika Wielichowska (PO).

Poprawka przewiduje, że "podmioty, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, zrealizowały polecenie Prezesa Rady Ministrów związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego (...) mogą wystąpić do Szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją polecenia, zwanej dalej rekompensatą. Rekompensata jest udzielana z części budżetu państwa, której dysponentem jest Szef Krajowego Biura Wyborczego". Przypomnijmy, że Poczta Polska wydrukowała pakiety wyborcze. Według stacji TVN24, koszt organizacji wyborów z 10 maja wyniósł blisko 70 mln złotych.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz