Sieć aptek pozywa NIA. Gemini: Izba Aptekarska "rozpowszechnia nieprawdziwe informacje nt. aplikacji ReceptaGemini.pl"

22 Lipca 2020, 12:32 Apteka

Gemini Apps, spółka zależna sieci aptek Gemini Polska, złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej. Sieć apteczna oskarża Izbę o naruszenie wizerunku spółki poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat aplikacji ReceptaGemini.pl.

 

Aktualizacja: 

Na wstępnym etapie postępowania Sąd uwzględnił złożony przez Spółkę wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej. W efekcie Sąd nakazał Naczelnej Izbie Aptekarskiej powstrzymanie się od rozpowszechniania informacji dotyczących aplikacji Spółki „Recepta Gemini” i zarzucających Spółce, że aplikacja w sposób nieuprawniony pobiera dane z Systemu E-zdrowie (P1) oraz gromadzi dane o stanie zdrowia pacjentów i profiluje te dane w sposób niezgodny z prawem.

***

Jak wskazała w pozwie sieć aptek, Naczelna Izba Aptekarska "w sposób rażący naruszyła wizerunek Spółki rozpowszechniając w Internecie, wśród dziennikarzy i w materiałach przekazywanych organom administracji publicznej, nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje na temat działania aplikacji ReceptaGemini.pl."

Sieć apteczna zwraca uwagę na fakt, że wydane przez NIA oświadczenia przygotowane zostały bez zadania Gemini jakichkolwiek pytań na temat aplikacji.

Zdaniem Gemini, informacje rozpowszechnione przez Izbę "stały się bazą powstania wielu artykułów prasowych, które wprowadziły w błąd szeroką opinię publiczną a przede wszystkim pacjentów". Autorzy pozwu zwrócili się do Sądu "o wydanie zakazu rozpowszechniania przez Izbę Aptekarską nieprawdziwych informacji na temat Spółki i nakazanie opublikowania przeprosin."

Jak zapewnia sieć aptek w komunikacie prasowym "Gemini Polska oraz jej spółki zależne działają zgodnie z obowiązującym prawem. Wszystkie twierdzenia NIA zostały zbudowane na podstawie nieprawdziwych założeń i nie opisują funkcjonowania aplikacji i współpracujących z nią aptek".

Gemini deklaruje jednocześnie, że apteka nie przekazuje do aplikacji żadnych danych osobowych. Aplikacja otrzymuje jedynie informację o produktach wypisanych na recepcie, jej dacie ważności oraz numerze. Na żadnym etapie funkcjonowania aplikacji, nie dochodzi do udostępnienia certyfikatów apteki, które umożliwiając dostęp do systemu e-zdrowia (P1) podmiotom trzecim.

Z rozmowy Polityki Zdrowotnej z wiceprzewodniczącym Naczelnej Rady Aptekarskiej wynika, że Naczelna Izba Aptekarska "w pełni podtrzymuje swoje stanowisko i nie będzie odpowiadała na wezwanie wskazane w pozwie".

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz