Poprawka do ust. covid-owej o programach lekowych. Co zmienia?

22 Lipca 2020, 14:04 leki

Do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu posłowie PiS zgłosili we wtorek na komisji podczas pierwszego czytania szereg poprawek, które budzą kontrowersje. Jedna z nich przewiduje zmiany w dostępie do terapii w przypadku "delistacji" danego leku.

Chodzi o poprawkę nr 19, która przewiduje aby po art. 17 b dodać art. 17c, który przewiduje, że do dnia 1 lipca 2021 r. lek stosowany w ramach programu lekowego, dla którego nie wydano kolejnej decyzji o objęciu refundacją, a który jest dostępny na terytorium RP i nie ma żadnej alternatywnej refundowanej technologii lekowej, za zgodą ministra zdrowia wydaną na wniosek prezesa NFZ, może być finansowany przez tego prezesa na dotychczasowych warunkach wynikających z ostatniej decyzji refundacyjnej dotyczącej tego leku wyłącznie pacjentom, którzy rozpoczęli proces leczenia w tym programie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania tej decyzji, do ukończenia terapii, nie dłużej niż przez rok od zakończenia obowiązywania decyzji o objęciu refundacją w ramach programu lekowego.

Może to być istotna zmiana dla niektórych pacjentów w trakcie leczenia w ramach programów lekowych. 

Oznacza to bowiem, że w przypadku "delistacji" leku, czyli nie przedłużenia decyzji refundacyjnej w ramach kolejnej listy, część pacjentów będzie mogła otrzymać ten lek jako refundowany jeszcze przez maksymalnie rok.

Wiceminister Janusz Cieszyński napisał we wtorek o poprawce na TT:  "Ważna rzecz dla pacjentów".

Jednak biorąc pod uwagę dobro pacjentów, zastanawiać może ograniczenie czasu kontynuacji refundacji terapii do maksymalnie 12 miesięcy od wygaśnięcia decyzji refundacyjnej. W środowisku ekspertów ochrony zdrowia pojawiają się też głosy o tym, że takie zapisy spowodują nierówne traktowanie pacjentów, ponieważ ci, którzy nie zostali włączeni do programu lekowego przed delistacją leku, już go nie otrzymają jako refundowanego, podczas gdy będą nadal tacy pacjenci, dla których dana terapia będzie refundowana, bo do programu lekowego zostali włączeni wcześniej.

Projekt wraz z przyjętymi przez komisję poprawkami ma być przedmiotem prac parlamentu jeszcze w środę pod godz. 17:00.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz