Resort luzuje ograniczenia medyków dot. pracy w jednym miejscu

23 Lipca 2020, 10:48 lekarz

Uelastycznienie ograniczeń w udzielaniu świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 - przewiduje skierowane do ogłoszenia rozporządzenie.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Jak wyjaśnia MZ, w uzasadnieniu projektu, który w środę został skierowany do ogłoszenia, "proponowana zmiana określa, że to kierownik podmiotu leczniczego wskazanego w § 1 ust. 1 rozporządzenia podejmował będzie decyzję o umieszczeniu danego stanowiska pracy w wykazie stanowisk objętych ograniczeniem w oparciu o kryterium podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2".

Projekt określa również, że osoby objęte ograniczeniem będą mogły udzielać świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w przypadku, w którym kierownik podmiotu leczniczego zezwoli na udzielanie takich świadczeń pacjentom korzystającym z usług kierowanej przez niego placówki, "po wprowadzeniu niezbędnych zabezpieczeń mających na celu uniemożliwienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie udzielania świadczeń przez osoby objęte ograniczeniem".

Medyk sam zawnioskuje o zwolnienie z ograniczenia

Jednocześnie dodano zapisy, zgodnie z którymi osoba, objęta ograniczeniem będzie może wystąpić do kierownika podmiotu leczniczego z wnioskiem o zwolnienie jej z tego ograniczenia. 

MZ podkreśla, że "zmiany zawarte w projekcie zmierzają do uelastycznienia procesu określania ograniczeń w wykonywaniu czynności zawodowych przez osoby wykonujące zawód medyczny w tzw. szpitalach jednoimiennych oraz w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych dedykowanych wyłącznie pacjentom zakażonym lub z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2".

Resort argumentuje, że "z uwagi na zmiany w przebiegu epidemii w kraju, podmioty lecznicze, które były dotychczas objęte zakresem zmienianego rozporządzenia, są obecnie stopniowo na powrót ukierunkowywane na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, co wiąże się z potrzebą stworzenia możliwości - przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa epidemicznego - szerszego powrotu do udzielania świadczeń przez osoby wykonujące zwody medyczne - również te, które udzielają dotychczas świadczeń pacjentom z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2".

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz