Centrum e-Zdrowia: 120 mln zł dotacji z funduszy UE

23 Lipca 2020, 14:43 stetoskop telefon informatyzacja

Centrum e-Zdrowia zbuduje nowe e-usługi dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta: zamawianie e-recept, centralną e-rejestrację oraz e-wizyty. Na ten cel Centrum pozyskało 120 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.

e-Zdrowie

Drugi etapu prac nad platformą P1, na który Centrum e-Zdrowia otrzymało dotację w wysokości 120 mln zł, zakłada uruchomienie kolejnych e-usług w ochronie zdrowia, m.in.: zamawianie e-recept, centralną e-rejestrację oraz e-wizyty dostępne dla pacjentów z poziomu Internetowego Konta Pacjenta. 

Jak informuje Centrum e-Zdrowia kontynuowane są również prace nad wdrożeniem kolejnych e-usług, m.in. raportowania zdarzeń medycznych i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, której pilotaż startuje już w sierpniu br.

- Projekt e-zdrowie i szeroko pojęta informatyzacja odgrywają kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia, w którym ważne jest innowacyjne podejście do diagnostyki, leczenia i ich organizacji. To wielkie wyzwanie informatyczne, które dzięki konsekwentnemu działaniu, z sukcesem realizujemy. Choć proces informatyzacji jeszcze się nie skończył, to już na obecnym etapie można wykorzystywać pozyskane dane do analiz, mających na celu zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej w Polsce (przykładowo: wykrywanie nieprawidłowości, monitorowanie rosnącego zjawiska polipragmazji tj. stosowanie wielu leków jednocześnie, często wchodzących ze sobą w niepożądane interakcje, monitorowanie dostępności produktów leczniczych). Ponadto doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały, jak ważną rolę dla funkcjonowania instytucji publicznych oraz administracji odgrywa cyfryzacja. Także w ochronie zdrowia, dla której telemedycyna jest przyszłością. Potwierdzają to  badania, m.in. „The Future of Virtual Health” zrealizowane pod koniec kwietnia br. roku przez Deloitte, w którym udział wzięli menedżerowie z sektora opieki zdrowotnej.

Połowa badanych przyznała, że zdalna ochrona zdrowia daje lepiej skoordynowaną opiekę. W ich ocenie do 2040 r. przynajmniej jedna czwarta usług zdrowotnych będzie świadczona na odległość. Aż 94 proc. menadżerów uważa, że rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji pozwolą na wcześniejszą proaktywną diagnostykę oraz podjęcie najlepszych terapii – mówi Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz