Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty wreszcie w podkomisji

23 Lipca 2020, 16:41 Apteka

W czwartek specjalna podkomisja po raz pierwszy omówiła rządowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Najwięcej pytań dotyczyło uregulowania opieki farmaceutycznej m.in. jej zakresu i finansowania. Podkomisja zebrała się po raz pierwszy po dwóch miesiącach od czasu jej powołania.

Przewodniczący podkomisji  poseł Paweł Rychlik (PiS) wyjaśniał, że wcześniejsze posiedzenie podkomisji nie było możliwe ze względu na obowiązujące w Sejmie ograniczenia wynikające z epidemii koronawirusa. 

Wszyscy podkreślali ogromną rolę zawodu farmaceuty w systemie ochrony zdrowia i konieczność stworzenia odrębnej ustawy, która ureguluje zasady wykonywania zawodu oraz kształcenia farmaceutów, tak jak w przypadku innych zawodów medycznych.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko przypomniała, że w ministerstwie nad projektem działał zespół z udziałem środowiska aptekarskiego. - Projekt to kompromis miedzy oczekiwaniami środowiska a aktualnymi możliwościami realizacji tych postulatów - stwierdziła.

Jak mówiła wiceminister, projekt wprowadza m.in. Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny dla farmaceutów spoza krajów UE, zmiany w kształceniu, 6-dniowy płatny urlop szkoleniowy w związku z obowiązkiem ustawicznego kształcenia.

Opieka farmaceutyczna na razie bez szczegółów 

Z kolei dyrektor departamentu polityki lekowej MZ Łukasz Szmulski podkreślił, że opieka farmaceutyczna to część która wywoływała liczne emocje także podczas konsultacji społecznych. Wyjaśnił, że „z przyczyn nie do końca zależnych od strony ministerialnej i rządowej" opieka farmaceutyczna nie została szczegółowo uregulowana w projekcie, ponieważ takich szczegółowych rozwiązań nie wypracował zespół pracujący w MZ. W związku z tym opieka farmaceutyczna została ujęta w  projekcie w sposób ramowy.

Dodał, że w ostatnich dniach w MZ został powołany kolejny zespół, którego zadaniem będzie wypracowanie kompleksowego modelu opieki farmaceutycznej jaki miałby obowiązywać w naszym kraju i będzie to uzupełnienie projektu.

Także wiceminister J.Szczurek-Żelazko zwracała uwagę, że to ważne zagadnienie, które wymaga jeszcze raz dogłębnego przeanalizowania, a w samym środowisku nie ma spójnego stanowiska jaki zakres powinna obejmować opieka farmaceutyczna. - My w tym projekcie przewidujemy tylko ramowy zapis dotyczący opieki farmaceutycznej, co daje delegację do dalszej dyskusji – mówiła.

Co z finansowaniem?

Poseł Marceliny Zawiszy (Lewica) pytała o finansowanie opieki farmaceutycznej; czy będzie to świadczenie gwarantowane, czy też będzie finansowana np. przez samorządy. Wyrażała nadzieję, że zakres opieki będzie szeroki i m.in. będzie obejmowała szczepienia ochronne.

Także Grzegorz Braun (Konfederacja) pytał o to, czy wiadomo ile będzie kosztowało finansowanie opieki farmaceutycznej. - Skoro finansowanie to kluczowa kwestia, to dlaczego projekt spływa do komisji bez ujawnienia kluczowej koncepcji? - pytał. Wyrażał też sceptycyzm wobec kompetencji farmaceutów  do wykonywania opieki nad pacjentami. O źródło finansowania pytał również Marek Hok (KO).

Ł.Szmulski podkreślał, że za wcześniej jest, aby przesądzać, czy opieka będzie świadczeniem gwarantowanym i w jakiej formie będzie finansowana. Wyraził nadzieję, że propozycje wypracuje zespół w MZ.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz