NFZ gotowy do kolejnych rozmów o stomatologii?

24 Lipca 2020, 14:04 Stomatologia

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla gotowość do kolejnego spotkania na temat następnych etapów korekty katalogu i wycen stomatologicznych świadczeń gwarantowanych - to odpowiedź NFZ na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, o jakiej informuje  Rada.

1 lipca Rada skierowała do Prezesa NFZ apel w sprawie wykonania umów o udzielanie świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych.

Jak informuje Rada, NFZ w podsumowaniu zawartym w piśmie z 20 lipca 2020 r. zauważył m.in., że okresie ostatniego roku, na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej, zgodnie z harmonogramem działań, ustalonym wspólnie na spotkaniach:

  1. Zwiększono współczynnik w udzielaniu świadczeń dzieciom w ramach zakresów świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci oraz świadczenia udzielane w dentobusie (połowa 2019 r.) z 1,3 na 1,5;
  2. Zmieniono pozostające w kompetencjach Narodowego Funduszu Zdrowia definicje świadczeń, na podstawie których w centralnych zasadach weryfikacji – sprawozdawane i rozliczane są świadczenia stomatologiczne np. możliwość wykonania w zębie mlecznym więcej niż 3 wypełnień podczas jednej wizyty, możliwość sumowania niektórych świadczeń stomatologicznych i inn. (2019 r.);
  3. Na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej, wystąpiono o szereg interpretacji przepisów dotyczących świadczeń stomatologicznych oraz o wyjaśnienie uprawnień do uzyskiwania świadczeń gwarantowanych do MZ, a po otrzymaniu wnioskowanych stanowisk – przekazano je do oddziałów wojewódzkich do stosowania, o czym na bieżąco informowano NRL;
  4. Zgłoszono problem z uprawnieniami dzieci do świadczeń ortodontycznych podczas epidemii COVID-19 – Ministerstwo Zdrowia sfinalizowało już prace nad rozwiązaniem problemu;
  5. W połowie 2020 r. wprowadzono zmianę wyceny świadczeń z zakresu endodoncji – zobowiązanie do przeprowadzenia tego działania Fundusz podjął w obecności Wiceministra Zdrowia.

Kolejne działania etapami w 2021 r.

Fundusz informuje, że następne działania zaplanowane zostały na 2021 r. i mają one polegać na korekcie wycen wypełnień stomatologicznych, w szczególności w związku z podjętymi wytycznymi Rady Europejskiej o wycofywaniu wypełnień amalgamatowych, a także podjęcia prac nad zmianą sposobu kontraktowania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych, które w Katalogu świadczeń mają najniższą wycenę np. badania lekarskie, badanie żywotności zęba, płukanie kieszonki dziąsłowej, itd.

Jednocześnie NFZ zastrzega, że ze względu na wielkość oszacowanych przez Fundusz kosztów tych działań, należy wziąć pod uwagę konieczność podzielenia ich na kolejne etapy.

Ponadto NFZ przypomniał, że w kolejnych projektach zarządzenia opublikowanych przez Fundusz do opiniowania zaproponowano kolejno różne współczynniki przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych o charakterze nagłym, jednak nie spotkały się one z pozytywnym odbiorem środowiska medycznego i Fundusz wycofał się z tych rozwiązań.

Z powodu epidemii brak aktualnych rzetelnych danych

Jednocześnie fundusz wskazuje, że obszar świadczeń stomatologicznych został, przy akceptacji obu stron uznany za priorytetowy w kwestii podniesienia wycen.

W piśmie zwrócono również uwagę, że nie jest aktualnie możliwe uzyskanie rzetelnych danych z realizacji umów (podczas epidemii część świadczeniodawców wnioskowała o wypłacanie przez Fundusz formy wynagrodzenia ryczałtem, niezależnie od wykonania, na podstawie ogólnych warunków umów).

NFZ poinformował, że współpracuje z Ministerstwem Zdrowia w sprawie sytuacji gabinetów zlokalizowanych w szkołach, zamkniętych z powodu epidemii COVID-19. 

Źródłó: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz