PZ: Minister Zdrowia powołał Radę NFZ

24 Lipca 2020, 14:47 NFZ

Minister Zdrowia powołał na 5-letnią kadencję Radę Narodowego Funduszu Zdrowia. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym prezesa Funduszu a także organem kontrolnym. Rada zatwierdza m.in. sprawozdania z działalności Funduszu za poprzedni rok oraz projekty planu finansowego na kolejne lata. W skład Rady NFZ wchodzi 10 członków, powołuje ją minister zdrowia na 5-letnią kadencję.

Nowa kadencja

Kadencja poprzedniego składu rady Narodowego Funduszu Zdrowia skończyła się w marcu. Jak poinformował kilka dni temu wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, powołanie Rady w czasie pandemii nie było priorytetem. Obecnie jednak trwają prace nad Planem Finansowym NFZ na 2021 rok. Powołanie Rady było wyczekiwane przez środowisko, także z uwagi na wyzwania związane z epidemią koronawirusa.

- Cieszę się, że rozpoczyna się kolejna kadencja Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Stoi ona na straży blisko 100-miliardowego budżetu, który powinien być jak najlepiej wykorzystany w interesie polskich pacjentów. Mam nadzieję, że jej członkowie będą wspierać swoim autorytetem trudne zadania, które postawił przed Funduszem prezes Adam Niedzielski w przyjętej na najbliższe lata Strategii NFZ - komentuje dla Polityki Zdrowotnej wiceminister Janusz Cieszyński.

W skład Rady wejdą:

Rudolf Borusiewicz - powołany na wniosek strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

Piotr Ciompa - wspólny kandydat Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Małgorzata Gałązka-Sobotka - wskazana przez Radę Dialogu Społecznego

Jarosław Janas - reprezentant Ministerstwa Finansów

Paweł Jasiński - reprezentant Rzecznika Praw Obywatelskich

Joanna Jończyk - reprezentant organizacji pacjentów działających na rzecz praw pacjenta

Anna Karczmarz - wskazana przez Ministra Zdrowia

Krystyna Machulak - wskazana przez Prezesa Rady Ministrów

Maria Ochman - wskazana przez Radę Dialogu Społecznego

Michał Skoczylas - wskazany przez Ministra Zdrowia

Polecamy także:

https://www.politykazdrowotna.com/61380,wiceminister-zdrowia-rada-nfz-w-ciagu-kilku-dni

https://www.politykazdrowotna.com/60889,nfz-dziala-bez-rady-jak-dlugo-jeszcze

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz