Solidarność w środowisku medycznym ws. zmian w KK

24 Lipca 2020, 15:56 prawo przepisy

Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjęła uchwałę, a Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych przyjęło stanowisko ws. zmiany art. 37 a Kodeksu karnego wprowadzonej w ramach tzw. tarczy 4.0. Oba samorządy zawodowe krytycznie odnoszą się wobec zapisów zaostrzających karanie medyków. 

Krajowa Rada Fizjoterapeutów jednogłośnie podjęła uchwałę ws. zmiany art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej w ramach tzw. tarczy 4.0. W piśmie przewodnim do uchwały, Prezes KRF dr hab. n. med. Maciej Krawczyk podkreślił, że jest to wyraz solidarności fizjoterapeutów ze środowiskiem zawodów medycznych w zakresie braku zgody na zrównywanie osób wykonujących ciężki zawód zaufania publicznego z pospolitymi przestępcami.

Samorząd fizjoterapeutów podkreśla, że zakres zmiany nie podlegał konsultacjom społecznym i nie było możliwości przeprowadzenia rzetelnej dyskusji podczas prac nad tym projektem. "Konsekwencje wprowadzonego rozwiązania natomiast dotknąć mogą nie tylko osoby postawione w stan oskarżenia za groźne dla społeczeństwa przestępstwa, ale również osoby na co dzień walczące o zdrowie i życie pacjentów, w trudnych warunkach niedoboru kadr medycznych i niedofinansowania ochrony zdrowia, także na pierwszej linii z koronawirusem" - wskazują.

Jak podkreślają, koniecznym staje się podjęcie pilnych prac nad zmianą przepisów i oddzieleniem odpowiedzialności osób wykonujących zawód medyczny od odpowiedzialności innych osób dokonujących haniebnych przestępstw. "Podjęcie i prowadzenie takich prac legislacyjnych nad zmianami w kodeksie karnym powinny odbywać się z kolei zgodnie z zasadami rzetelnej legislacji, z poszanowaniem partnerów społecznych oraz w konsultacji w szczególności z samorządami reprezentującymi zawody medyczne" - uważa Krajowa Rada Fizjoterapeutów.

Z kolei Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych przyjęło stanowisko ws. nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Zmiany krzywdzące i niezrozumiałe

Jak podkreślono Prezydium KRDL negatywnie odnosi się do zmian w Kodeksie karnym, zarówno w zakresie aktualnej treści dyspozycji art. 37a tej ustawy, jak i trybu jej uchwalenia. "Zgodzić się trzeba z postulatami środowiska, że zaostrzenie regulacji prawnych bez uwzględnienia specyfiki działalności zawodów medycznych – szczególnie w okresie wzmożonej pracy spowodowanej stanem epidemii – jest w obecnej treści art. 37a k.k. krzywdzące i niezrozumiałe" - podkreślają diagności laboratoryjni.

Dodają, że uznając za zasadne niepokoje wyrażane przez samorząd lekarski, samorząd fizjoterapeutów oraz samorząd pielęgniarek i położnych, konieczne jest podjęcie prac nad zmianą przepisów w taki sposób, aby różnicowały odpowiedzialność za niezawinione błędy z odpowiedzialnością za popełnienie umyślnych przestępstw.

Źródło: KIF, KIDL

Polecamy także: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz