Co dalej z odpowiedzialnością karną zawodów medycznych?

27 Lipca 2020, 9:48 prawo przepisy

Naczelna Rada Lekarska przygotowała projekt nowelizacji ustawy obejmującej między innymi odpowiedzialność medyków za świadczenia w czasie pandemii koronawirusa. Przewiduje on ograniczenie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej osób wykonujących zawody medyczne. Projekt nowelizacji został przekazany przez Ministerstwo sprawiedliwości do resortu zdrowia.

 

Odpowiedzialność w ramach tzw. pakietu medycznego

 

Jak informuje Naczelna Rada Lekarska, Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało Ministerstwu Zdrowia pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi z dnia 24 czerwca 2020 r. wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu analizy problemu oraz ewentualnego podjęcia prac legislacyjnych.

Według resortu sprawiedliwości, w przypadku konieczności uregulowania kwestii odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne, rozważenia wymaga zbiorcza regulacja tej materii w tzw. pakiecie medycznym, obejmującym min. ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawę o zawodzie pielęgniarki i położnej, o ratownictwie medycznym, o zakładach opieki zdrowotnej itd. - informuje NRL.

Potrzeba analizy 

Jak podkreśla samorząd lekarski, relacjonując proces prac nad dokumentem w resorcie sprawiedliwości, "zauważono przy tym, że trudno normalizować kwestie odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne bez ukształtowania tej materii w sposób systemowy i bez nawiązania do innych, poza kodeksem cywilnym i karnym, aktów prawnych".

NRL relacjonuje, że w opinii MS rodzaj, charakter i zakres proponowanych rozwiązań przemawia za poprzedzeniem ich wprowadzenia stosownymi badaniami, opiniami i dyskusją w szerokich kręgach społecznych.

Ponadto, MS poinformowało, że część projektu PNRL, która odnosi się do ograniczenia odpowiedzialności karnej osób wykonujących zawody medyczne za określone czyny zabronione będące następstwem działań leczniczych podejmowanych w ramach zwalczania epidemii COVID-19, jest analizowana i oceniana w ramach wewnętrznych prac Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego.

Więcej o projekcie PNRL tutaj.
 
Źródło: NIL
 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz