KO za przywróceniem dyscypliny wydatkowej środków publicznych na czas pandemii

27 Lipca 2020, 13:55 prawo

Posłowie Koalicji Obywatelskiej proponują nowelizację przepisów ustawy, które znoszą odpowiedzialność karną oraz dyscyplinarną urzędników podejmujących działania, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub stanowiące delikt dyscyplinarny, związane ze zwalczaniem skutków COVID – 19.

Chodzi o zmianę ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

- Dotychczasowa analiza efektywności, celowości i gospodarności wybranych zakupów związanych z walką z epidemią COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem zakupów środków ochrony indywidualnej, testów oraz sprzętu medycznego, w tym respiratorów, może potwierdzać nieprawidłowościach w doborze kontrahentów i ich wiarygodności, możliwości realizacji powierzonych zadań, korzystania z pośredników zamiast kontaktu bezpośrednio z producentami, przedpłat sięgających 100% wartości zakupu, oraz braku skutecznej egzekucji zobowiązań, kar umownych oraz zwrotu przedpłat, a także wykorzystania nieformalnych metod dojścia do dokonujących zakupów. Daje to poczucie bezkarności i braku liczenia się ze środkami publicznymi - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ministerstwo Zdrowia i Centralna Baza Rezerw Epidemicznych dokonały zakupów na dzień 2 czerwca 2020 r. o wartości przekraczającej 850 milionów złotych. 

Jak zauważa Koalicja Obywatelska, "wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej".

 Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz