Rezydent sam zapłaci za test COVID-19? Interwencja OIL

28 Lipca 2020, 12:40 diagnosta koronawirus covid epidemia pandemia lekarz ochrona osobista

Rzecznik Praw Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, pisze do MZ ws. placówek, które nakładają na lekarzy rezydentów w trakcie stażu specjalizacyjnego, obowiązek wykonania testu PCR na obecność koronawirusa, na koszt lekarzy.

Rzecznik Praw Lekarza wniósł do Ministra Zdrowia o wszczęcie postępowania wyjaśniającego ws. nałożenia na lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury wykazanie negatywnego wyniku testu PCR na obecnośc koronawirusa SARS-CoV-2 (wykonanego 96 godzin przed rozpoczęciem stażu oraz ponawianie testu co miesiąc w trakcie odbywania stażu). Rzecznik interweniuje w sprawie obarczenia kosztem wykonania testu lekarza - jak zaznacza - wbrew obowiązującym przepisom.

Wymaganie od lekarzy wykonywania przedmiotowego testu PCR na własny koszt nie ma uzasadnienia prawnego

Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do stanowiska Rzecznika Praw Lekarza, iż wymaganie od lekarzy wykonywania przedmiotowego testu PCR na własny koszt nie ma uzasadnienia prawnego.

"Nie ma podstaw prawnych do wymagania przez jednostkę prowadzącą staż kierunkowy od lekarza/lekarza dentysty (...) samodzielnego wykonania testu w kierunku COVID-19" - odpowiada resort zdrowia.

Ponadto: testy takie należy przeprowadzić w przypadku zaistnienia podejrzenia, że dany lekarz/lekarz dentysta był szczególnie narażony na zakażenie i może być chory na COVID-19 (...) W takim przypadku, test powinien zostać wykonany w jednostce prowadzącej staż kierunkowy (...) Koszt przeprowadzenia ww. testów zostanie pokryty ze środków NFZ i rozliczony analogicznie do testów wykonywanych dla pracowników danej jednostki"

Ministerstwo zapewniło też, że w przypadku wskazanym przez OIL w Warszawie już wszczęto postępowanie wyjaśniające z ramienia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz