MF: projekt zmian ws. gospodarki finansowej NFZ

28 Lipca 2020, 16:52 NFZ

Ministerstwo Finansów proponuje nowelizację rozporządzenia ws. szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zaproponowane w przedmiotowym projekcie zmiany są następstwem wniosków Ministra Zdrowia i NFZ oraz konsekwencją:

  1. przepisów umożliwiających finansowanie bezpłatnego dostępu do leków dla osób po ukończeniu 75 roku życia ze środków NFZ w 2020 r.;
  2. przepisów dot. bezpłatnego dostępu do leków dla kobiet w ciąży finansowanego ze środków budżetu państwa

W związku z postulowanymi zmianami  projektowane rozporządzenie modyfikuje wzory załączników, tj. wzór rocznego planu finansowego NFZ oraz rocznego sprawozdania z wykonania tego planu poprzez dodanie pozycji:

-      „B2.3.3 – ratunkowy dostęp do technologii lekowej”,

-      „B7 – koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej zgodnie z art. 43b ustawy”,

-      „B2.21.1 – koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego”;

oraz modyfikacje pozycji:

-      „A3 – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b i 2c ustawy” na „A3 – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c i 2e ustawy”,

-      „B – Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)” na „B – Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7)”,

-      „B5 – koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy” na „B5 – koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy”,

-      „B2.21 – koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy” na „B2.21 koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:”

-      „Bn całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1) na „Bn  całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)”

-      „F1 – wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept” na  „F1 – wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia”.

źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz