Ekspert: założenia budżetowe na 2021 r. mało ostrożne

28 Lipca 2020, 21:40

Założenia do projektu budżetu na 2021 r. powinny być bardziej ostrożne, co do głębokości spadku PKB w tym roku czy wzrostu bezrobocia - ocenia dr Sławomir Dudek, Główny ekonomista Pracodawców RP i ekspert ds. finansów publicznych. Jak podkreśla, jeżeli chodzi o wydatki na zdrowie, to ta prognoza pokazuje, że w 2022 r., gdzie bazą do wyliczenia wydatków na ten sektor będzie okres 2020 r., pieniędzy będzie mniej.

We wtorek (28 lipca) rząd przyjął założenia do projektu budżetu na kolejny rok Jaki będzie budżet państwa na 2021 rok? O ocenę zapytaliśmy dra Sławomira Dudka, Głównego ekonomistę Pracodawców RP i eksperta ds. finansów publicznych.

- Co do głównych parametrów makroekonomicznych, czyli wzrostu gospodarczego czy też inflacji, to te założenia nie odbiegają jakoś znacząco od prognoz rynkowych, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że są to założenia, które będą przyjęte do konstrukcji ustawy budżetowej, gdzie musimy zachować ostrożność, lepiej byłoby, gdyby te założenia były bardziej ostrożne co do głębokości spadku PKB w tym roku czy wzrostu bezrobocia – stwierdził S. Dudek.

- Nie można określić tych założeń jako konserwatywne, a powinny takie być, bo mamy niebezpieczne czasy i lepiej później w 2021 r. mieć pozytywne, a nie negatywne zaskoczenie - dodał.

Jak podkreślił, przed nami wiele zagrożeń, jak ewentualna druga fala epidemii, ale też ryzyko jakiegoś globalnego kryzysu finansowego. - Cały czas sytuacja co do gospodarki światowej jest niepewna. Ten budżet powinien być więc bardziej ostrożny – uważa S. Dudek.

Zdrowie z problemami?

- Jeżeli chodzi o wydatki na zdrowie, to w samym roku 2021 będziemy brali pod uwagę wydatki z roku 2019. Jednak z prognozy wynika, że przychody NFZ spadną, a w związku z tym będzie musiała wzrosnąć cześć dotacyjna z budżetu państwa na ochronę zdrowia – wskazał S. Dudek.

- Z drugiej strony, ta prognoza pokazuje, że w 2022 r. bazą do wyliczenia wydatków na zdrowie będzie okres 2020 r. ze spadkiem PKB. To oznacza, że wtedy na zdrowie tych pieniędzy będzie relatywnie mniej – podkreślił. - Zdrowie będzie miało problem w 2022 r. – ocenił.

Jednocześnie wskazał, że „wówczas gospodarka będzie się rozwijać, inflacja powróci do wyższych poziomów i będą oczekiwania co do wzrostu wynagrodzeń w całej sferze budżetowej, ale też w ochronie zdrowia, a środków będzie mało, co oznacza, że może być konieczne cięcie wydatków na inwestycje, na leki”.

W ocenie S. Dudka, „w 2022 ujawni nam się problem dotyczący reguły wyliczania nakładów na zdrowie opartej na PKB z roku T-2, czyli sprzed dwóch lat".


***

dr Sławomir Dudek jest głównym ekonomistą Pracodawców RP. Ekspert ds. finansów publicznych i wieloletni pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Od 2003 r. dr Dudek jest związany z Instytutem Rozwoju Gospodarczego warszawskiej SGH, której rektor kilkukrotnie nagradzał go za badania naukowe. W latach 2012-2019 przewodniczył polskiej delegacji na posiedzenia Economic Policy Committee (Komitetu Polityki Gospodarczej) przy OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). 

W latach 1996-2019 Sławomir Dudek był pracownikiem Ministerstwa Finansów, gdzie m.in. kierował Wydziałem Symulacji i Prognoz Makroekonomicznych (2001-2008), a następnie zajmował stanowiska zastępcy dyrektora (2008-2012) i dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej (2012-2019). W resorcie zajmował się m.in. analizami i prognozami makroekonomicznymi oraz fiskalnymi i budżetowymi, a także analizą ekonomiczno-finansową najważniejszych reform i zmian w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Uczestniczył również w budowie modeli ekonomicznych i ekonometrycznych.

W swojej działalności naukowej dr Dudek koncentruje się na finansach publicznych, wahaniach cyklicznych w gospodarce, prognozach gospodarczych, systemie podatkowym i badaniach nastrojów gospodarstw domowych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji i referatów.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz