Projekt MF uszczupli budżet na refundację nawet o 1 mld zł?

29 Lipca 2020, 15:45 NFZ

Pracodawcy RP alarmują, że proponowane przez resort finansów zmiany mogą poskutkować "zabraniem pacjentom ok. 1 mld zł przeznaczonych na refundację i przerzuca te koszty na obywateli". 

Chodzi o projekt  zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (MF: projekt zmian ws. gospodarki finansowej NFZ)skierowany przez Ministerstwo Finansów do uzgodnień.

Ministerstwo Finansów proponuje nowelizację rozporządzenia ws. szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zaproponowane w przedmiotowym projekcie zmiany są następstwem wniosków Ministra Zdrowia i NFZ oraz konsekwencją:

  1. przepisów umożliwiających finansowanie bezpłatnego dostępu do leków dla osób po ukończeniu 75 roku życia ze środków NFZ w 2020 r.;
  2. przepisów dot. bezpłatnego dostępu do leków dla kobiet w ciąży finansowanego ze środków budżetu państwa

W związku z postulowanymi zmianami  projektowane rozporządzenie modyfikuje wzory załączników, tj. wzór rocznego planu finansowego NFZ oraz rocznego sprawozdania z wykonania tego pla

W opinii Pracodawców RP, projekt rozporządzenia powinien być poddany szerokim konsultacjom społecznym. Poza tym powinna zostać do niego przygotowana rzetelna Ocena Skutków Regulacji, a konsekwencją tych zmian powinna być nowelizacja art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poprzez podniesienie limitu całkowitych wydatków na refundację do ok. 20 proc.

"Techniczne zmiany": nawet 1 mld zł zabrany z budżetu NF

- Projekt ten zabiera pacjentom ok. 1 mld zł przeznaczonych na refundację i przerzuca te koszty na obywateli. Stanowi to realne zagrożenie w zakresie ograniczenia dostępu pacjentów do wielu powszechnie używanych i skutecznych farmakoterapii. Ponadto zmiany te stoją w sprzeczności z przyjętą we wrześniu 2018 r. Uchwałą Rady Ministrów „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022” - podkreślają Pracodawcy RP w piśmie do MF.

Pracodawcy RP zwrócili się do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z prośbą o skierowanie projektu do szerokich konsultacji i opiniowania.

W ocenie Pracodawców RP pominięcie etapu konsultacji i uzasadnienie, które znalazło się w piśmie przewodnim i uzasadnieniu tego projektu mówiące, iż „skrócony termin uzasadniony jest technicznym charakterem zmian, które dotyczą niewielkiej grupy podmiotów” są nie do przyjęcia i nieprawdziwe.

Ponadto, zmiana określona w przepisach ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 miała być, zgodnie z deklaracją Ministra Zdrowia, jednorazową zmianą wynikającą z przyznanej dotacji budżetowej do NFZ. Tymczasem zmiana przedmiotowego rozporządzenia niejako sankcjonuje fakt, iż wydatki na leki 75+ będą także w kolejnych latach również (po zmianie kolejnych przepisów) finansowane z budżetu NFZ. Tym samym warto podkreślić fakt, iż partnerzy społeczni i społeczeństwo zostało wprowadzone w błąd przez administrację publiczną co do intencji zmian proponowanych w lutym br. - zaznaczają Pracodawcy.

Jak alarmują, uszczuplenie wydatków na leki będzie miało istotny wpływ na potencjalnych inwestorów biotechnologicznych w Polsce i znacznie zmniejszy konkurencyjność Polski w tym zakresie. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz