Koalicja Izb Handlowych ostrzega ws. zmian w refundacji

30 Lipca 2020, 16:34 prawo

Regulacje mogą wpłynąć negatywnie na zdrowie pacjentów - ostrzega Koalicja Izb Handlowych odnosząc się do części przepisów dotyczących refundacji w procedowanych w Parlamencie projektach: ustawy o Funduszu Medycznym oraz tzw. ustawy covidowej.

Koalicja skierowała apel do Marszałków Sejmu i Senatu o odrzucenie części przepisów projektu ustawy o Funduszu Medycznym Komisja Zdrowia o Funduszu Medycznym. Projekt do podkomisji oraz tzw. ustawy covidowej, które odnoszą się do kwestii refundacji terapii. Według Koalicji, przyjęcie w dotychczasowo procedowanym kształcie tych zapisów "zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu polskich pacjentów i budzi zaniepokojenie inwestorów". 

Chodzi o prezydencki projekt ustawy o Funduszu Medycznym oraz przyjęty w piątek przez Sejm rządowy projekt nowelizacji ustawy w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (tzw. ustawa covidowa) Sejm: rekompensata dla Poczty i nowela nieistniejącej ustawy. Koalicja apeluje do parlamentarzystów o odrzucenie części przepisów związanych z kwestią refundacji terapii, ponieważ w opinii Koalicji poważnie zagrażają one bezpieczeństwu lekowemu Polski, a ich przyjęcie w aktualnie procedowanym kształcie "doprowadziłoby do zamrożenia udostępniania polskim pacjentom skutecznych i bezpiecznych leków oryginalnych".

Różnicowanie pacjentów w dostępie do terapii

Zdaniem przedstawicieli Koalicji zapisy te sprawią, że "niebawem nastąpi różnicowanie dostępności leków dla pacjentów w zależności od terminu rozpoczęcia terapii". Chodzi o artykuł 17c projektu ustawy covidowej, odnoszący się do finansowania terapii dla pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie w ramach programu lekowego przed wygaśnięciem decyzji refundacyjnej. Jak wskazuje Koalicja, zapis pozostawia bez skutecznego leczenia pacjentów zakwalifikowanych do terapii po tym terminie.

Koalicja zwraca też uwagę na zapisy dotyczące finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia leków nabywanych na podstawie przetargów centralnych. W  myśl propozycji, jeżeli szpital kupi lek poza przetargiem centralnym, Fundusz zwróci mu w ramach refundacji nie więcej niż cena z przetargu centralnego. "Wprowadza to drugi obieg cen leków refundowanych, wbrew przepisom ustawy refundacyjnej, sankcjonującej system urzędowych cen zbytu" - ocenia Koalicja.

Zmiany bez konsultacji publicznych

Zdaniem przedstawicieli Koalicji aktualnie procedowane przepisy, odnoszące się do kwestii refundacji terapii, nie tylko zagrażają bezpieczeństwu pacjentów, ale także negatywnie wpływają na sytuację zagranicznych inwestorów w Polsce, gdyż Ci liczą na stabilne i przewidywalne otoczenie prawne prowadzonej działalności. "Tymczasem zmiany regulacyjne, odnoszące się do aspektu refundacji terapii, procedowane są bez konsultacji publicznych, a tryb zgłoszenia przepisów w formie poprawek również nie dał możliwości odniesienia się do nich przez stronę społeczną.

– Zarówno tempo, jak i jakość tego procesu legislacyjnego budzą nasze ogromne zaniepokojenie, ponieważ stabilność regulacyjna jest jednym z kluczowych elementów budujących zaufanie inwestorów i kryteriów branych przez nich pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu bądź reinwestowaniu w kraju, w którym chcą prowadzić i rozbudowywać swoją działalność – mówi Jacek Graliński, przedstawiciel Koalicji Izb Handlowych i przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham.

Do Koalicja Izb Handlowych należą: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Szwajcarska Izba Handlowa, Polsko-Kanadyjska Izba Handlowa, Belgijska Izba Handlowa, oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz