Rada ds. Taryfikacji - co ustaliła na ostatnim posiedzeniu?

31 Lipca 2020, 10:19 AOTMiT

Rada ds. Taryfikacji na ostatnim posiedzeniu (30 lipca br.) omówiła koszty świadczeń w ramach programów lekowych, chorób układu moczowo-płciowego, a także poziom wynagrodzenia personelu medycznego w szpitalach.

W opublikowanym w piątek komunikacie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformowała, że Rada ds. Taryfikacji na posiedzeniu 30 lipca 2020 r. omówiła wyniki analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w ramach programów lekowych. Rada uznała, że zebrane dane i przeprowadzone analizy są wystarczające do ustalenia taryfy świadczeń, zwróciła jednak uwagę na konieczność uwzględnienia kosztów obsługi aptecznej.

Rada omówiła również wyniki analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jak informuje AOTMiT, Rada uznała, że zebrane dane i przeprowadzone analizy są wystarczające do ustalenia taryfy świadczeń, jednak konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych konsultacji z ekspertami i przedstawicielami świadczeniodawców.

Ponadto, Rada zakończyła dyskusję dotyczącą poziomu wynagrodzeń personelu medycznego w szpitalach oraz dynamiki zmian w tym zakresie.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz