Zmiany w zespole MZ ds. strategii zwalczania COVID-19. Jakie?

31 Lipca 2020, 11:43 Ministerstwo Zdrowia

Zmianę w składzie niedawno powołanego w ministerstwie zdrowia zespołu w ds. spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 przewiduje wydane w piątek zarządzenie MZ.

Chodzi o skład członków zespołu. W myśl noweli zarządzenia, dodatkowo członkiem zespołu będzie także przedstawiciel ministerstwa obrony narodowej. W zespole oprócz przewodniczącego - wiceministra Waldemara Kraski, są przedstawiciele kilku  departamentów z MZ, ale także przedstawiciele MSWiA, NIZP-PZH, Prezesa NFZ, GIS, Prezesa AOTMiT  oraz Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, Krajowy Konsultant w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. Ponadto w pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

Zespół powołano 20 lipca br. W MZ powołano zespół ds. strategii zwalczania COVID-19, a pierwsze posiedzenie odbyło się w poniedziałek W.Kraska: przygotowujemy się na drugą falę epidemii.

Do zadań Zespołu należy analiza standardów międzynarodowych związanych ze zwalczaniem COVID-19,  ocena przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą i innych podmiotów i służb do walki z COVID-19, opracowanie strategii testowania osób pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,  analiza dotychczasowego przygotowania i funkcjonowania zakaźnych szpitali jednoimiennych, opracowanie strategii działania zakaźnych szpitali jednoimiennych, opracowanie strategii postępowania ze zwiększoną zachorowalnością grypy, w szczególności w zakresie jej testowania i poziomu wyszczepialności społeczeństwa.

Zespół ma zakończyć swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia ocen, analiz i strategii, nie później jednak niż 30 września 2020 r. Strategie mają być przedłożone ministrowi do końca sierpnia br.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz