Projekt ws. zasad wynagradzania pracowników dyspozytorni medycznych

31 Lipca 2020, 16:01 centrum powiadamiana ratunkowego cpr dyspozytor

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu, skierowany do opiniowania projekt rozporządzenia jest związany ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw  w zakresie organizacji dyspozytorni medycznej.

Powyższa ustawa nałożyła na wojewodów od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązek utworzenia i prowadzenia dyspozytorni medycznej jako komórki organizacyjnej urzędu wojewódzkiego.

W ramach dyspozytorni funkcjonować będą stanowiska dyspozytora medycznego, głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego, kierownika dyspozytorni medycznej, zastępcy kierownika dyspozytorni medycznej (fakultatywnie) oraz psychologa zapewniającego wsparcie psychologiczne na rzecz dyspozytorów medycznych.

To wymusza zmianę załącznika ustawy ws. zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, w której dotychczas nie były ujęte stanowiska przewidziane dla dyspozytorni medycznej, co uniemożliwia określenie zasad wynagradzania osób zatrudnionych na tych stanowiskach. Natomiast stanowiska kierownika dyspozytorni medycznej oraz jego zastępcy oraz psychologa zapewniającego wsparcie dyspozytora medycznego będą stanowiskami w ramach służby cywilnej.

źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz