Transplantacje: więcej pieniędzy i dłuższy program

04 Sierpnia 2020, 13:46 Sala operacyjna

Wydłużenie o rok realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, a także zwiększenie finansowania z 55 mln zł do 65 mln zł - przewiduje projektowana nowelizacja uchwały, która trafiła do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Program jest realizowany od 2011 r., a jego zakończenie było planowane na 2020 r. "Jednakże biorąc pod uwagę konieczność nieprzerwanej realizacji zadań NPRMT konieczne jest przedłużenie jego realizacji o jeden rok, tj. do 31 grudnia 2021 r. oraz dedykowanie w 2021 r. na realizację programu kwoty 65 mln zł, tj. o 10 mln zł więcej niż w 2020 r." - wskazuje resort zdrowia.

Chodzi o rejestry

Jak uzasadnia, chodzi o dokończenie "zadania dotyczącego rozwoju, doskonalenia oraz modernizacji ustawowych rejestrów transplantacyjnych - aktualny system rejestrów transplantacyjnych działa od 2007 r. i po ponad 10-letnim okresie użytkowania nie jest w stanie sprostać stałemu rozwojowi medycyny transplantacyjnej i obsłużyć wszystkich procesów, które wspierają kluczowe działania w medycynie transplantacyjnej". Jednocześnie liczba przetwarzanych danych przekracza tę zakładaną 10 lat temu. Z kolei jedynym źródłem finansowania dla budowy nowych rejestrów transplantacyjnych jest NPRMT, stąd potrzeba zapewnienia nieprzerwanego finansowania dla tego projektu.

Dostawca, czyli Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, przedstawił harmonogram, który przewiduje wydłużenie okresu realizacji projektu o rok, tj. do 2021 r.

 

Częściowe finansowanie procedur medycznych

Ponadto potrzeba wydłużenia Programu - jak wyjaśnia MZ - wynika z konieczności realizacji zadania pod nazwą „finansowanie częściowe procedur medycznych – leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi”, które objęte jest finansowaniem tylko ze środków NPRMT. Procedura ujęcia świadczenia w wykazie świadczeń gwarantowanych finansowanych przez NFZ może się przedłużyć, stąd nadal źródłem finansowania będzie Program.

Dodatkowo wydłużenie realizacji oraz zwiększenie budżetu NPRMT pozwoli wprowadzić „pilotażowe” działania dotyczące zwiększenia liczby dawców przez dofinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Intensywnej Terapii oraz budowę zespołów koordynacyjnych w szpitalach, które wykazały największą aktywność w zakresie zgłaszalności dawców rzeczywistych." Dodatkowo zwiększenie finansowania pozwoli wdrożyć program tzw. odczulania wysokoimmunizowanych chorych oczekujących na przeszczepienie nerki, który wyeliminuje ograniczenia w korzystaniu z tej metody leczenia" - podkreśla resort zdrowia.

Źródło: KPRM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz