NFZ uruchamia 250 mln zł ze środków UE dla domów opieki. Na co?

04 Sierpnia 2020, 15:03 pieniądze

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował we wtorek zarządzenie ws. realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Chodzi o 250 mln zł na dodatki do wynagrodzeń, a także zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. Dodatki będą rekompensatą dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad pacjentami za wykonywanie pracy w jednym miejscu.

Jak informuje NFZ, zarządzenie określa procedury dotyczące realizacji Projektu grantowego m.in. kryteria wyboru grantobiorców,    zasady oceny oraz tryb aplikowania o granty, w tym procedury dotyczące rozpatrywania skarg, informację o przeznaczeniu grantów, informację o trybie wypłacania grantów czy zasady dotyczące rozliczania grantów.

30 czerwca Fundusz podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizacje projektu, na który przeznaczono blisko 250 mln zł., Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skorzysta 1,3 tys. placówek

"Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmuje swoim działaniem i wsparciem ponad 1,3 tys. podmiotów w całej Polsce - czytamy w uzasadnieniu.

Środki będą przeznaczone przede wszystkim na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). 

Ponadto, placówki będą mogły ze środków projektu kupić środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców (pula środków ok. 20 mln zł.).

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz