Rzecznik Praw Pacjenta o zabiegach powiększania piersi

04 Sierpnia 2020, 15:36

Rzecznik Praw Pacjenta podsumował działania związane z nieprawidłowościami do jakich dochodziło przy zabiegach powiększania piersi jedną z dostępnych na polskim rynku metod. Skutkiem tych zabiegów były liczne i poważne dolegliwości zdrowotne pacjentek. 

Jak poinformował we wtorek Rzecznik Praw Pacjenta, od listopada 2019 r. wszczął 11 postępowań wyjaśniających dotyczących nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów powiększania/modelowania  piersi z wykorzystaniem preparatu Aquafilling Bodyline. "Konsekwencją zabiegów były liczne bardzo poważne dolegliwości zdrowotne, m.in. zgrubienia piersi, migracja preparatu po całym ciele, uszkodzenia gruczołu piersiowego czy dysproporcja w wielkości piersi" - wyjaśnia rzecznik.

Zarzuty Pacjentek dotyczyły wstrzyknięcia do ich piersi szkodliwego i rakotwórczego żelu w ramach zabiegów medycyny estetycznej. "Pacjentki wskazywały na brak udzielenia szczegółowych, wyczerpujących informacji o rodzaju i charakterze zabiegów, a także ryzyku, skutkach ubocznych i możliwych powikłaniach zdrowotnych związanych z zastosowaniem preparatu" - podkreśla Rzecznik.

 

Co ustalił Rzecznik?

8 postępowań wyjaśniających zakończyło się stwierdzeniem naruszenia praw pacjentek do: świadczeń zdrowotnych, informacji, wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej

Rzecznik Praw Pacjenta ustalił, że opieka medyczna sprawowana nad pacjentkami związana z ich przygotowaniem do wykonania zabiegu była realizowana bez zachowania należytej staranności, np. brak jest wpisu do dokumentacji medycznej o wykonanych badaniach czy przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego przed zabiegiem. Ponadto Rzecznik potwierdził brak przekazania pełnych i wyczerpujących informacji na temat zabiegu i możliwych powikłań.

W każdym z rozstrzygnięć stwierdzono naruszenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Z uzyskanych przez Rzecznika Praw Pacjenta informacji wynika, że lekarze wykonujący zabiegi posiadali informacje o działaniach niepożądanych preparatu.

 

 

Produkt wycofany z obrotu

Wyrób został 27 stycznia 2020 r. wycofany z obrotu przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w ogóle nie został dopuszczony do stosowania.

W treści wydanych rozstrzygnięć Rzecznik Praw Pacjenta sformułował zalecenia dotyczące m.in.: podjęcia działań naprawczych w celu wyeliminowania wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości; przeprowadzenia szkoleń w zakresie praw pacjenta, a także zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych bez uzyskania od pacjenta pisemnej zgody oraz konieczności przekazania pełnych i wyczerpujących informacji dotyczących zabiegu. Ponadto w każdym z rozstrzygnięć Rzecznik zawnioskował o  wypłatę pacjentkom odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia, w związku z zawinionym naruszeniem ich praw oraz za doznaną krzywdę.

Dodatkowo przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się postępowanie cywilne zainicjowane przez jedną z pacjentek, do którego Rzecznik Praw Pacjenta przystąpił na prawach przysługujących prokuratorowi.

- Będę wspierał kolejne pacjentki, które zdecydowały się na powiększenie piersi metodą Aquafilling poprzez udział w postępowaniach cywilnych w dochodzeniu roszczeń – zapewnia Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

- Całą sprawą jestem zbulwersowany. Takie sytuacje nigdy nie powinny mieć miejsca. Podjąłem także ścisłą współpracę z Prokuraturą Okręgową w Warszawie, gdyż uważam, że sprawa musi zostać wnikliwie wyjaśniona także z perspektywy odpowiedzialności karnej. Na bieżąco będę informował prokuraturę o rezultatach działań podejmowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta – dodał.

 

Zdjęcia Pana Rzecznika, w celach poligraficznych można pobrać z naszej strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/rpp/fotografie-rzecznika-praw-pacjenta

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz