Zmiany w kontrolach NFZ - jest nowela zarządzenia

05 Sierpnia 2020, 9:34 NFZ

Zmiany w zakresie zatwierdzania programu kontroli oraz wprowadzenie nowego załącznika określającego wzór zawiadomienia o kontroli - przewiduje nowelizacja zarządzenia NFZ w sprawie kontroli prowadzonych przez Fundusz.

Chodzi o zarządzenie zmieniające ws. kontroli prowadzonych przez NFZ.

Jak wyjaśnia NFZ, celem zmiany w zakresie zatwierdzania programów kontroli jest przyspieszenie i usprawnienie tego procesu, poprzez rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do zatwierdzenia o zastępców Dyrektora Departamentu Kontroli.

Z kolei zmiana wzoru zawiadomienia wynika z konieczności dostosowania działalności kontrolnej do obecnych warunków epidemiologicznych w kraju. "Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną oraz wznowienie przez Fundusz działań kontrolnych, zaistniała konieczność prowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Funduszu z wykorzystaniem wszystkich instrumentów prawnych, które stwarza ustawa w zakresie komunikacji elektronicznej z podmiotami kontrolowanymi (tzw. „e-kontrola”)" - czytamy w uzasadnieniu.

"Nowy wzór zawiadomienia o kontroli jest dostosowany do wymogów kontroli prowadzonej bez konieczności wykonywania czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, bądź z minimalnym zakresem tak wykonywanych czynności" - wyjaśnia NFZ.

"W celu zapewnienia transprentnosci przebiegu tak prowadzonego postępowania konieczne jest już na etapie zawiadamiania o kontroli poinformowanie podmiotu kontrolowanego o tym, w jaki sposób będzie prowadzona kontrola. Zważywszy na fakt, że wcześniej instrument wskazany w art. 61i ust. 4 nie był stosowany w odniesieniu do całego procesu kontroli, dobrą praktyką będzie również rozwinięcie pouczeń odnoszących się do zastosowanego sposobu kontroli. Pozwoli to na transparentny przekaz do podmiotu kontrolowanego o powyższym sposobie prowadzenia kontroli i tym samym pozwoli na gromadzenie materiału dowodowego, a także prezentacji wystąpienia pokontrolnego z zachowaniem standardu bezpieczeństwa epidemicznego" - uzasadnia Fundusz.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz