Koronawirus: czego obawiają się lekarze dentyści?

05 Sierpnia 2020, 10:39 gabinet medyczny stomatolog dentysta

Zagrożenia zdrowia własnego i otoczenia, a także (niemal na równi) możliwość utraty dochodów w razie kwarantanny czy choroby - to główne problemy jakie wskazują lekarze dentyści w związku z obecną sytuacją epidemiczną. W dalszej perspektywie jest strach przed roszczeniami pacjentów czy niesława w mediach danego podmiotu leczniczego.

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej przeprowadziła od 24 czerwca do 9 lipca wśród lekarzy dentystów badanie ankietowe, mające na celu zbadanie odczuć, obaw, również prognoz. 

Największe problemy

Na pytanie: "co stanowi wg Pani/ Pana największy problem związany z obecną sytuacją epidemiczną? " najwięcej osób wskazało zagrożenie zdrowia własnego i otoczenia  ale także niemal tyle samo osób wskazało utratę dochodów przez dłuższy czas w związku z nałożoną kwarantanną i chorobą. Ankietowani stomatolodzy wskazywali również na: strach przed roszczeniami pacjentów, nagonkę medialną na placówkę, a ponadto problemy z personelem, który odmawia pracy w warunkach zagrożenia.

Zmiana sytuacji gabinetów

W ankiecie pytano także, czy sytuacja prowadzonego przez respondenta podmiotu leczniczego/praktyki w ciągu ostatnich 2 miesięcy uległa zmianie. 

Większość respondentów (z tych, którzy prowadzą własną praktykę) wykazała niestety, że sytuacja ich podmiotu leczniczego/praktyki w ciągu ostatnich 2 miesięcy uległa pogorszeniu, przy czym z tego 20 proc. uznała, że jest to znaczące pogorszenie sytuacji. Tylko w przypadku 9 proc. ankietowanych deklarowali oni, że sytuacja ta poprawiła się, a 152 respondentów (tj. 24 proc.) wskazało, że nie uległa ona zmianie w ciągu ostatnich 2 miesięcy.

Spośród respondentów, którzy zadeklarowali złą sytuację, 96 wskazuje, że w ostatnich miesiącach sytuacja się pogorszyła, a 139, że znacznie się pogorszyła. Tylko 116 respondentów spodziewa się poprawy (większość z nich uważa, że potrwa to dłużej niż stan zagrożenia epidemicznego). 

Dostęp do środków ochrony

Na pytanie o ewentualne problemów z dostępnością środków ochrony osobistej, większość badanych (62 proc.) wskazała, iż takie problemy dostrzega (836 osób), zaś 36 proc. ankietowanych nie widzi problemu z dostępnością tych środków.

Wśród osób, które wskazały na problem z dostępnością środków ochrony osobistej, zdecydowana większość bo aż 94 proc. wskazała, że największy problem stanowi cena środków ochrony osobistej, która w pierwszym etapie wprowadzenia stanu pandemii w kraju wzrosła wielokrotnie na te produkty. Wiele osób (63 proc.) zauważyło także problem w dostępności tych środków poprzez ograniczony asortyment oferowany na rynku (rozmiary, rodzaj materiału, kolorystyka). Na podobnym poziomie (tj. ok 30 proc.) wskazano problemy związane z brakiem dostępności maseczek, których chcą używać w swojej pracy, brakiem dostępności rękawic, niewystarczającą jakością dostępnych środków. 

Pytanie przewidywało również, poza zamkniętym katalogiem ew. problemów, wskazanie innych własnych spostrzeżeń - ok. 7 proc. udzieliło odpowiedzi. Wynika z nich, że zgłaszane problemy to również: cena nieadekwatna do jakości produktu, brak wskazówek jednoznacznych jakie produkty są najbardziej skuteczne, reglamentacja środków w szpitalach, limity środków na kupującego, brak działań państwa w zakresie drastycznej zwyżki cen, fałszowane atesty produktów, brak jednoznacznych wytycznych z GIS i pomocy w zorganizowaniu pracy i zabezpieczeniu pacjentów, a także długi czas oczekiwania na dostawy itp.

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz